Licznik odwiedzin

17506240
Od 2011 roku
17506240

Temat zebrania Zebrania Centralnego w Rzymie brzmi: „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie...” (J 7,37) Tego poranka zebranie rozpoczęłyśmy Mszą św., którą sprawował ks. Markus Reck SAC, Sekretarz Generalny. W wygłoszonej homilii podkreślił, że to Duch Święty jest wylaniem ożywczej wody. Kto wierzy w Niego strumienie wody żywej wypłyną z niego i to jest naszą drogą do miłości.

Na zakończenie Liturgii celebrans udzielił nam błogosławieństwa i modlił się za wstawiennictwem św. Błażeja o ustrzeżenie nas od chorób gardła, (błogosławiąc tak, jak jest praktykowane w Szwajcarii, tzn. z zapalonymi świecami).

Na początku porannego spotkania Siostra Przełożona Generalna Izabela Świerad powitała wszystkich ciepło i serdecznie oraz zachęciła słowami:

„My Pallotynki, siostry przełożone, jednym sercem i jednym duchem zgromadzone w Wieczerniku, w duchu miłości, przyzywamy Ducha Świętego, aby zstąpił na nas, aby On sam nas prowadził i oświecał w procesie naszej odnowy... ważne jest, że pozostajemy zakorzenione w naszym charyzmacie, a także mamy tożsamość, która ukazuje pasję trwania dla Chrystusa i dla misji; i weźmy z przeszłości to, co najlepsze dla naszej przyszłości".

Następnie s. Inacinha Fernandes z Prowincji Indii, s.Marta Litawa z Regii Rwandy/ Conga, s. Maria Dörig z Delegatury Szwajcarii, s. Boscona Schämaan z Prowincji Południowej Afryki, przedstawiły swoje sprawozdania i zapoznały uczestniczki zebrania z obecną sytuacją w poszczególnych krajach..

 

 

 

Dowiedziałyśmy się bardzo wiele o apostolstwie i życiu sióstr oraz wyraziłyśmy naszą wdzięczność. Widzimy, jak nad naszymi wspólnotami czuwa Boża Opatrzność i oddajemy Bogu w modlitwie wszystkie sprawy naszego Zgromadzenia.  Możemy powiedzieć, że każda z nas przybyła do Rzymu na swoim „statku”, a teraz jesteśmy razem na jednym „okręcie”, którym jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)