Licznik odwiedzin

17505141
Od 2011 roku
17505141

Dzisiaj, podczas modlitwy Anioł Pański, Papież Franciszek przypomniał nam, że każdy chrześcijanin jest wezwany by być "solą ziemi i światłością świata". Ta refleksja towarzyszyła nam w czasie sesji   podsumowującej, którą rozpoczęłyśmy o godz. trzeciej popołudniu Koronką do Bożego Miłosierdzia, prosząc Boga o łaskę „odnowienia”, aby nasze powołanie było autentycznym świadectwem.

Podczas dyskusji podjęłyśmy konkretne propozycje z myślą o przyszłości naszego Zgromadzenia. W swoim końcowym wystąpieniu Przełożona Generalna s. Izabela Świerad wyraziła wdzięczność za ducha dobrej współpracy i otwartości pomiędzy członkiniami Zebrania Centralnego. S. Izabela zaprosiła nas wszystkie, abyśmy były zjednoczone w naszym posługiwaniu Zgromadzeniu i Kościołowi.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)