Licznik odwiedzin

16757159
Od 2011 roku
16757159

Zarząd Generalny

Nowa Generalna Prokuratorka Misyjna od 2017 r.

S. Mary McNulty, SAC - doświadczona irlandzka misjonarka w Tanzanii, długoletnia Przełożona Prowincjalna Prowincji Angielsko-Tanzanijskiej, została mianowana Generalną Prokuratorką Misyjną naszego Zgromadzenia. Siostra Mary jest jednocześnie Przewodniczącą nowo wybranej Komisji Misyjnej przy Zarządzie Generalnym, w skład której wchodzą: S. Honorata Lyimo – Radna Generalna, S. Ingrid Schuler i S. Bożena Olszewska. Siostrze Mary i całej Komisji życzymy, aby w twórczy sposób głosiły Dobrą Nowinę i upowszechniały ducha misyjnego we wszystkich zakątkach świata.

Nowy Zarząd Generalny 2016-2022

Przebudź się!

Spotkaj Chrystusa.

Bądź świadkiem radości!

 

S. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

 S. Josephina D’Souza SAC

Wikaria Generalna

S. Honorata Lyimo Mamiro SAC

Tanzania/Anglia

S. Liberata Niyongira SAC

Rwanda/Dem. Rep. Konga

S. Anna Małdrzykowska SAC

Polska

 

Zarząd Generalny 2010-2016

Nasz nowy Zarząd Generalny wybrany 16/17 marca 2010 r.

 

S.Izabela Świerad (Polska), Przełożona Generalna

S. Maria Landsberger (Niemcy/Brazylia), Wikaria Generalna

Radne Generalne:

S. Stella Holisz (Polska)

S. Josephina D'Souza (Indie)

S. Bożena Olszewska (Polska)

 

Zdj. S. Miriam Studzińska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)