Licznik odwiedzin

17505141
Od 2011 roku
17505141

S. Mary McNulty, SAC - doświadczona irlandzka misjonarka w Tanzanii, długoletnia Przełożona Prowincjalna Prowincji Angielsko-Tanzanijskiej, została mianowana Generalną Prokuratorką Misyjną naszego Zgromadzenia. Siostra Mary jest jednocześnie Przewodniczącą nowo wybranej Komisji Misyjnej przy Zarządzie Generalnym, w skład której wchodzą: S. Honorata Lyimo – Radna Generalna, S. Ingrid Schuler i S. Bożena Olszewska. Siostrze Mary i całej Komisji życzymy, aby w twórczy sposób głosiły Dobrą Nowinę i upowszechniały ducha misyjnego we wszystkich zakątkach świata.

Przebudź się!

Spotkaj Chrystusa.

Bądź świadkiem radości!

 

S. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

 S. Josephina D’Souza SAC

Wikaria Generalna

S. Honorata Lyimo Mamiro SAC

Tanzania/Anglia

S. Liberata Niyongira SAC

Rwanda/Dem. Rep. Konga

S. Anna Małdrzykowska SAC

Polska

 

Nasz nowy Zarząd Generalny wybrany 16/17 marca 2010 r.

 

S.Izabela Świerad (Polska), Przełożona Generalna

S. Maria Landsberger (Niemcy/Brazylia), Wikaria Generalna

Radne Generalne:

S. Stella Holisz (Polska)

S. Josephina D'Souza (Indie)

S. Bożena Olszewska (Polska)

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)