Licznik odwiedzin

16996607
Od 2011 roku
16996607

Boże, który przywiodłeś pasterzy do Betlejem z pieśnią Anioła w sercach, naucz nas ich prostoty. Pokaż nam, jak możemy naśladować Maryję w jej troskliwości i refleksji nad Słowem. Pomóż nam dostrzegać jaśniejącą obecność Twojego Syna Jezusa w naszym życiu. Gdy rozpoczynamy Nowy Rok, przybliż nas do Siebie i siebie nawzajem. Prosimy o to przez tegoż samego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wszystkim Drogim Siostrom i Gościom: Szczęśliwego Nowego Roku 2020!

___________________

Zawsze dostrzeż jasną stronę życia

(Nawet w najgorszej sytuacji jest jakieś wyjście)

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)