Licznik odwiedzin

17506297
Od 2011 roku
17506297

W piątek, 10 listopada, podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w kościele San Salvatore in Onda w intencji zbliżającej się XXI Kapituły Generalnej, s. Izabela Świerad, przełożona generalna, złożyła przed ołtarzem św. Wincentego Pallottiego płonącą świecę – znak naszej modlitwy i wołania o światło Ducha Świętego dla całego Zgromadzenia, która będzie płonęła tam nieprzerwanie przez całą kapitułę. Świeca upamiętnia również obchodzony rok św. Józefa i św. Rodziny.

Procesyjne wniesienie światła było przypomnieniem słów Jezusa: Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,13-16).

Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu oraz konferencja ks. Jacoba Nampudakama SAC, przełożonego generalnego, adresowana do naszego Zarządu. Ksiądz Generał zwrócił uwagę, że koniec pełnionej posługi w zarządzie generalnym jest zaproszeniem do wdzięczności oraz pogłębionej refleksji: czego każda z Sióstr się nauczyła i jaką wizję przyszłości odsłania najbliższy horyzont?

W homilii natomiast ks. Jacob szczególnie podkreślił – nawiązując do Ewangelii z dnia o dziesięciu uzdrowionych z trądu – postawę wdzięczności Bogu.

W adoracji i Mszy św. uczestniczyły Siostry Pallotynki Rzymskie, z s. Ivete Garlet CSAC, przełożoną generalną, na czele oraz nasze Siostry i świeccy członkowie Zjednoczenia.

Niech Duch Święty prowadzi nas i oświeca naszą drogę!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)