Licznik odwiedzin

17506365
Od 2011 roku
17506365

Podczas porannej Mszy św. w kościele San Salvatore in Onda, u grobu św. Wincentego Pallottiego przeżywałyśmy podniosły moment posłania. Każda Siostra otrzymała papieskie błogosławieństwo oraz przesłanie Kapituły adresowane do wszystkich Sióstr w całym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej...

W pierwszym dniu Kapituły zgromadziłyśmy się przy ołtarzu św. Józefa w Bazylice św. Piotra, dziś na zakończenie pielgrzymowałyśmy do Bazyli Matki Bożej Większej. Podczas Mszy św. dokonałyśmy aktu poświęcenia Zgromadzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Czytaj więcej...

Dzień rozpoczęłyśmy Mszą św., podczas której ks. Martin mówił o konieczności ciągłego powrotu do Ewangelii – źródła naszej wiary i pobożności. Podczas porannej sesji powitałyśmy s. Małgorzatę Wyrodek, która dołączyła do grona Kapituły z racji wyboru na radną generalną.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)