Licznik odwiedzin

17357871
Od 2011 roku
17357871

Środa, 13 lipca

 Ostatni dzień Kapituły Generalnej

 

Więcej zdjęć: KapitułaGen2016_Zakończenie_A

KapitułaGen2016_Zakończenie_B

Dzień rozpoczęłyśmy od Jutrzni. Sesja przedpołudniowa miała charakter roboczy i była kontynuacją pracy nad wnioskami oraz redakcją przesłania Kapituły.

Popołudnie poświęciłyśmy na ewaluację Kapituły, dzieląc się własnym doświadczeniem. Podniosła chwila rozesłania (ZDJĘCIA) i oficjalnego zamknięcia Kapituły znalazła swoje uwieńczenie w uroczystej Eucharystii w kościele San Salvatore in Onda. Podczas homilii ks. Jakub Nampudakam – Przełożony Generalny SAC – nawiązując do Ewangelii dnia, powiedział m. in.:

„Na początku nowego etapu historii Waszego Zgromadzenia, jesteśmy zaproszeni ponownie do przyjęcia przed Bogiem postawy małego dziecka: świeżości, zaufania, zapału do wzrostu i życia. Każde dziecko jest nowym stworzeniem, nowym początkiem, które śpiewa o dobroci i miłości Boga; jest ono otwarte na nowe nauki i niespodzianki. Dziś nowy początek w historii Waszego Zgromadzenia: bądźcie otwarte na działanie Ducha Świętego”.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)