Licznik odwiedzin

17357871
Od 2011 roku
17357871

Niedziela, 3 lipca

Pielgrzymka do San Giorgio i Casi.

 

Więcej zdjęć

Niedziela to wyprawa w malownicze rodzinne strony Pallottiego. San Giorgio to maleńka pięknie położona w górskim umbryjskim krajobrazie wioska, w której do dziś żyje Rodzina Pallottich.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnej uroczystej Eucharystii. Sprawował ją ks. Natale, który służy temu miejscu od 1947 roku. W prezbiterium Kościoła stoi figura św. W. Pallottiego, a na przeciwnej ścianie, poruszająca relikwia – sutanna.

Po Mszy św. radosna agapa z potomkami naszego Założyciela. Wszystkim nam udzieliła się atmosfera wzruszenia, entuzjazmu, radości i zachwytu. Świętość nie ma granic ani czasu, ani miejsca. Doświadczyłyśmy prawdy, że każdy kto dla imienia Pana Jezusa opuści dom, braci lub siostry, stokroć tyle otrzyma (por. Mt 19, 29).

Z San Giorgio udałyśmy się do św. Rity, do Casi. Mogłyśmy zobaczyć miejsca upamiętniające św. Ritę – począwszy od jej narodzin, przez życie rodzinne, zakonne aż do odejścia do Pana. Życzliwość spotkanych ludzi, wspólna modlitwa, w radości i pokoju, pomnożyły naszą nadzieję i ufność. Niech Pan będzie uwielbiony w swoich Świętych. Alleluja!

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)