Licznik odwiedzin

17357792
Od 2011 roku
17357792

Sobota, 2 Lipca

 

Optyka Pallottiego, czyli spojrzeć na ZAK z wnętrza Kościoła.

Dzisiejszy dzień upłynął nam pod znakiem ZAK. Gościłyśmy z tej okazji Ks. Jakoba Nampudakama – Przełożonego Generalnego SAC, s. Ivete Garlet – Przełożoną Generalną Sióstr Pallotynek Rzymskich oraz Panią Cristinę Mastrorosati – zastępcę Krajowej Rady Koordynacyjne ZAK we Włoszech.

We wprowadzeniu S. Izabela podkreśliła, że nie tyle należymy do Zjednoczenia, ale jesteśmy Zjednoczeniem.

  1. Bożena Olszewska i s. Maria Landsberger wprowadziły nas w temat ZAK przedstawiając bardzo interesujące życie i działalność wspólnot Zjednoczenia z całego świata.

Ks. Jacob podjął temat Odpowiedzialność wspólnot centralnych za ZAK. Definiując – za Statutem – ZAK jako dar Ducha Świętego w służbie Kościoła oraz charyzmatyczną i prorocką wizję Założyciela, postawił pytanie jak uświadomić sobie tę profetyczną misję? Przypomniał, że ZAK to owoc duchowej i mistycznej podróży Świętego. Cała więc idea ZAK zaczyna się od osobistego doświadczenia Boga.

  1. S. Ivete skupiła uwagę na jednym z głównych naszych zadań w ZAK: ożywianiu. Ożywianie pozostaje w ścisłej relacji ze wspólnotą. Tak bardzo – powiedziała s. Ivete – jak żyjemy we wspólnocie, tak możemy ożywiać. To Duch Święty jest Ożywicielem. Nasze mistyczne nastawienie, to sekret tego, co robimy. Siostra porównała ZAK do drużyny piłkarskiej. Każdy gra na innej pozycji i w innym ustawieniu ale cel mają jeden: wygrać. Każdy z nas zaproszony jest, by całego siebie oddać, by Zjednoczenie osiągnęło swój cel.

Pani Cristina podkreśliła natomiast aspekt osobisty i wspólnotowy ZAK. Jesteśmy ludźmi zjednoczonymi przez jednego Ducha. Wzajemny szacunek, pokora, uniżenie i miłość pozwalają nam wzrastać w wolności dzieci Bożych dla służby Kościoła.

W sesji popołudniowej ks. Jan Kupka SAC zaprezentował nam osobę Sługi Bożej Elżbiety Sanny – już wkrótce – pierwszej błogosławionej świeckiej ZAK, błogosławionej dla całego Kościoła.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)