Licznik odwiedzin

17356727
Od 2011 roku
17356727

Wtorek, 28 czerwca

Galeria zdjęciowa

Dzisiejszy dzień  - już tradycyjnie – rozpoczęłyśmy od wspólnej Eucharystii, którą celebrował, podobnie jak wczoraj, ks. Rocky. W homilii przypomniał nam o konieczności absolutnego zaufania Jezusowi. Burza na jeziorze to test wiary. To lekcja dla naszego życia, aby całkowicie poddać się Bogu. Jezus i uczniowie w łodzi to obraz Kościoła. Wydaje się dziwne, że podczas tak gwałtownej burzy Jezus śpi. Według św. Augustyna – mówił ks. Rocky – śpi nasza wiara.

Obudzić wiarę, to obudzić Jezusa, który śpi w nas. Awake! Przebudź się! – odniósł się Ksiądz do hasła naszej Kapituły. Ważne jest wspólne, skoordynowane wiosłowanie w jednym kierunku. Ku przyszłości Kościoła i naszego Zgromadzenia. Bez Jezusa jednak sami sobie nie poradzimy, nie damy rady. W przeciwnościach pamiętajmy kogo prosimy o pomoc: Boga, który nas stworzył z niczego!!! Może wszystko!!!

Cały dzień upłynął pod znakiem raportów i sprawozdań z każdej Prowincji, Delegatury i Regii. Pozwoliło nam to z wdzięcznością spojrzeć na przeszłość. Z uwagą przyglądać się naszemu  „tu i teraz” oraz z wiarą i nadzieją patrzeć ku przyszłości. The Love of Christ impels us!!! Miłość Chrystusa przynagla nas!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)