Licznik odwiedzin

17357966
Od 2011 roku
17357966

Poniedziałek, 27 czerwca 2016

Dzień rozpoczęłyśmy Eucharystią, którą sprawował ks. Rocky Gonsalves SAC. Tematem przewodnim homilii była wolność, ale nie wolność w rozumieniu świata, jako wolność od wszelkich ograniczeń zewnętrznych, a wolność w rozumieniu ewangelicznym: jako zdolność do formowania własnej woli, aby coraz bardziej stawać się osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Pana Boga.

W centrum naszego życia – mówił ks. Rocky –  powinien być Pan Bóg, a nie nasze własne ego. To wydaje się bardzo łatwe, w rzeczywistości jest jednak bardzo trudne. Wyzbywanie się egoistycznych pragnień i stawianie Boga w centrum nie przychodzi nam naturalnie. Jeśli jednak Bóg będzie Centrum naszego życia, będziemy żyć w większej wolności i nasze wybory będą prowadziły ku większemu dobru innych.

Miarą naszej wolności jest radość ( JOY = J + O+ Y= JESUS FIRST + OTHERS SECOND + YOU (I) LASTLY).

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)