Licznik odwiedzin

17357835
Od 2011 roku
17357835

23 czerwca 2016

Dzień 1 XX Kapituły Generalnej

Rzym, Włochy

 

Więcej: Galeria zdjęciowa (Kapituła Generalna 2016 Dzień 1A.)

Pod błękitnym niebem Rzymu, członkinie Kapituły Generalnej udały się do kościoła naszego kochanego Świętego Wincentego Pallottiego w SS. Salvatore in Onda, gdzie ks. Jacob Nampudakam SAC przewodniczył inauguracyjnej Eucharystii. Towarzyszyło nam wielu księży oraz siostry ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W homili ksiądz Jakub, przypomniał nam, że Jezus Chrystus jest centrum naszego życia i że „radości można doświadczyć tylko wtedy, gdy jest się zakorzenionym w żywym, kochającym i miłosiernym Bogu. "

 

 

 

  1. Ivete Garlet, Przełożona Generalna Pallotynek Rzymskich (CSAC) i s. Vittorina D' Imperio, Przełożona Prowincjalna Prowincji Włoskiej Sióstr (CSAC) zapewniły nas o modlitwie w intencji powodzenia naszej Kapituły. „Wasza radość jest naszą radością i Wasz wzrost jest naszym wzrostem” – zachęcały nas.

 

 

Po południu zebrałyśmy się w naszym kapitulnym Wieczerniku, gdzie S. Izabela oficjalnie zwołała XX Kapitułę Generalną i wyjaśniła znaczenie jej tematu: „Przebudź się ! Spotkaj Chrystusa i bądź świadkiem radości dla świata!” – to słowa, które po raz pierwszy wypowiedział papież Franciszek.

„Liczę na Was” – mówi Papież – „że przebudzicie świat mistycyzmem i proroctwem życia. To priorytet, którego realizacji potrzebujemy ". W pięknej refleksji S. Izabela zachęciła nas i wyjaśniła nam wezwanie “Przebudźcie się!".  „Cała nasza egzystencja musi oddychać  Bogiem, który jest Bogiem Miłości, Życia i Miłosierdzia/ Łaski”. Kontynuowała: „Kapituła Generalna to dla nas czas przebudzenia, aby się obudzić… aby obudzić świat.”

"Nadszedł czas, abyśmy patrzyły naprzód, a nie wstecz (…). W życiu duchowym musimy bezwarunkowo oddać się Chrystusowi i powierzyć Mu wszystko. To wyzwoli nas od narastającego indywidualizmu/ egoizmu i poprowadzi do życia w większym radykalizmie jako prawdziwe apostołki i misjonarki w komunii z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Na zakończenie, pragnę i modlę się, aby łaska tajemnicy spotkania z Jezusem oświecała nas, pocieszała i pomagałą iść naprzód w naszej podróży, teraz i zawsze”.

Tak więc, rozpoczęłyśmy naszą Kapitułę.

Niech Duch Święty nas oświeca, nam przewodzi, pociesza, odnowi i ożywi nasze wysiłki do przekształcania najpierw siebie, a potem świata.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)