Licznik odwiedzin

17356632
Od 2011 roku
17356632

2016-06-22

Galeria zdjęciowa (Kapituła Generalna 2016 Dzień1.)

W roku 2016 Kapituła Generalna Sióstr Pallotynek Misjonarek oficjalnie zebrała się w trakcie Jubileuszu Roku Miłosierdzia w środę 22 czerwca, a dwadzieścia cztery Siostry reprezentujące dwanaście różnych krajów dołączyły do Przełożonej Generalnej i jej Radnych w Rzymie:

Przełożona Generalna:      Sr. Izabela Świerad

Wikaria Generalna:          Sr. Maria Landsberger

Radne Generalne:            Sr. Stella Holisz

                                    Sr. Anna Josephina D’Souza

                                    Sr. Bożena Olszewska

Sekretarka:                    Sr. Beata Matuszewska

Niemcy:                         Sr. Helga Weidemann

                                    Sr. Gertrud Meiser

                                    Sr. Adelheid Scheloske

Anglia – Tanzania:          Sr. Mary McNulty

                                    Sr. Basilisa Jacob

                                    Sr. Nancy Logue

USA:                             Sr. Gail Marie Borgmeyer

                                   Sr. Mary Grace Barile

Belize:                          Sr. Consuelo Burgos

                                   Sr. Clara Teul

Afryka Południowa:         Sr. Annemarie Niehsen

                                  Sr. Boscona Schämann

Polska:                        Sr. Miroslawa Włodarczyk

                                  Sr. Iwona Nadziejko

                                  Sr. Blanka Sławinska

                                  Sr. Anna Małdrzykowska

Kamerun:                     Sr. Anna Kot

Indie:                          Sr. Inacinha Fernandes

                                  Sr. Eugine N. Francis

                                  Sr. Lillian Kaniampuram

Rwanda – Kongo:          Sr. Liberata Niyongira

                                  Sr. Marta Litawa

Szwajcaria:                  Sr. Maria Dörig

Sekretarka:                  Sr. Angeline Kambugu

Moderatorka:                Maria Boxberg

Tłumaczki:                   Sr. Antje Eichhorn OSB

                                 Pani Aleksandra Czyżewska-Felczak

Znakiem Jubileuszu jest uroczysty obrzęd otwarcia Drzwi Świętych. Są one otwarte tylko w czasie Roku Świętego i pozostają zamknięte w pozostałych latach. Każda z czterech wielkich bazylik rzymskich posiada Drzwi Święte: bazylika św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej. Po raz ostatni Drzwi Święte zostały otwarte piętnaście lat temu. Obrzęd ich otwarcia symbolicznie obrazuje ideę, że podczas Jubileuszu wierni są zaproszeni do „niezwykłej drogi” w kierunku zbawienia.

Dziś po południu o godzinie 15:00 delegatki Kapituły Generalnej pielgrzymowały do bazyliki św. Piotra i wspólnie przeszły przez Drzwi Święte. We wcześniejszym liście  Siostra Izabela Świerad, Przełożona Generalna (28 stycznia 2016) napisała: „Musimy zdać sobie sprawę, że nasza Kapituła Generalna odbędzie się w połowie Roku Miłosierdzia. Bóg chce do nas mówić w tym czasie poprzez tajemnicę Bożego miłosierdzia, Jego przebaczenia i miłości. W tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia dajmy się Bogu zaskoczyć. On niestrudzenie otwiera drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i chce dzielić z nami swoją miłość" (Misericordiae vultus 25).

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)