Licznik odwiedzin

17391439
Od 2011 roku
17391439

28 października, po raz 14, członkowie ZAK zgromadzili się w duchowym centrum Zjednoczenia, w kościele San Salvatore in Onda, gdzie przechowywane jest ciało
św. W. Pallottiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta Msza św. były wyrazem wdzięczności za świadectwo uznania ZAK ze strony Kościoła. Uwielbienie Boga za uznanie przez władze kościelne celowości ostatecznego zatwierdzenia Statutu Generalnego ZAK, jest wytrwałym podążaniem śladami św. W. Pallottiego, który otrzymał od Papieża Grzegorza XVI „tysiąc błogosławieństw“ dla ZAK.

W dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczył ks. Roque Gonsalves SAC, uczestniczyli licznie przedstawiciele całego Zjednoczenia. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Stawicki SAC. Odnowienie aktu zaangażowania apostolskiego poprzedziło świadectwo Anny Marii Ciavotta – Przewodniczącej KR ZAK we Włoszech.

Trwajmy nadal wiernie, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, w zaangażowaniu na rzecz skutecznego urzeczywistniania tego, co w duchu proroczym zapowiedział
św. Wincenty Pallotti (...), by wszyscy chrześcijanie byli autentycznymi apostołami Chrystusa w Kościele i w świecie!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)