Licznik odwiedzin

16926081
Od 2011 roku
16926081

W dniach 9-13 stycznia 2015 r. w Grottaferrata odbyło się Zebranie Centralne ZAK. W spotkaniu uczestniczyło 37 osób: członkowie GRK ZAK, Przewodniczący KRK ZAK z 13 krajów, członkowie Sekretariatu Generalnego oraz eksperci i zaproszeni prelegenci.

Pierwszy dzień był poświęcony relacjom zdawanym przez przewodniczącego Zjednoczenia, Ekonoma Generalnego ZAK, przewodniczącego międzynarodowej Komisji od spraw formacji oraz przewodniczących Krajowych Rad Koordynacyjnych.  Relacje wypełniły przedpołudniową sesję.

W niedzielne przedpołudnie uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch ciekawych konferencji: ks. Carlino Panzeri i pani Izabeli Owczaruk, które ukazały piękno Sakramentu Małżeństwa i jego duchową moc, a także przybliżyły problemy współczesnej rodziny od strony psychologii wraz z możliwościami pomocy rodzinie i ukazaniem przestrzeni zaangażowania i współpracy członków ZAK.

W drugiej części niedzielnych obrad zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia i wyzwania stojące przed Zjednoczeniem dzisiaj. Tematy dotyczyły pogłębienia tożsamości i charyzmatu ZAK, struktur Zjednoczenia, ekonomii oraz praktycznych kwestii dotyczących Statutu Generalnego.

Trzeci i czwarty dzień w całości poświęcone były wyborom członków Generalnej Rady Koordynacyjnej oraz głosowaniu nad przedstawionymi propozycjami. Dni wypełnione były modlitwą i pracą. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzali prowadzenie przez Ducha Świętego i Jego szczególną obecność w trakcie obrad i wyborów.

Dynamika spotkania oraz przedstawiona panorama działalności Zjednoczenia w świecie pokazały, że Zjednoczenie rozwija się, jest aktualne i wciąż rozeznawane jako “znak dzisiejszych czasów”. Zebranie Centralne było także doświadczeniem naszej “drogocennej rozmaitości” jak mawiał św. Wincenty Pallotti. Potwierdzeniem aktualności naszego charyzmatu i jego mocy było doświadczenie wielkiej jedności pośród różnorodności. Zawierzamy Bogu nową Radę Generalną ZAK i to spotkanie, ufając że wyda owoce w codziennym życiu Zjednoczenia w każdym zakątku świata.

 

S. Anna Ozon SAC

Przewodnicząca  Krajowej Rady Koordynacyjnej w Polsce

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)