Licznik odwiedzin

16926146
Od 2011 roku
16926146

W ramach rocznego cyklu organizowanego przez Instytut św. W. Pallottiego w Rzymie, dnia 9 maja 2013 r.  w kościele SS. Salvatore in Onda, po raz kolejny spotkali się członkowie Rodziny pallotyńskiej i sympatycy św. W. Pallottiego. Było to juz drugie spotkanie w tym roku, a tematem refleksji przygotowanej przez s. Bożenę Olszewską SAC ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego były: “Propozycje wskazane przez Pallottiego jak rozpalić miłość”.

Konferencję ubogaciła  przygotowana przez Siostrę prezentacja w Power Point. Prelegentka przypomniała na początku słuchaczom, że ożywianie wiary i rozpalanie miłości wśród wierzących było wielkim pragnieniem, ideałem i celem życia św. Pallottiego. Wszystkie jego apostolskie poczynania i inicjatywy były skierowane na ten cel. Na podstawie Pism Pallottiego i własnej refleksji, relatorka ukazała następujące sposoby i drogi ożywiania wiary, i rozpalania miłości, które proponuje sam Pallotti: słuchanie i medytacja Pisma św., wytrwała modlitwa, odmawianie Różańca św., uczestniczenie w cierpieniu Chrystusa ofiarowując swoje własne, propagowanie nauki Kościoła poprzez głoszenie katechez dla wszystkich stanów, praktykowanie dzieł miłosierdzia co do ciała, rozpowszechnianie religijnych książek, rozprowadzanie dewocjonalii i świadectwo własnego życia.

S. Bożena podkreśliła, że wskazówki ukazane przez Pallottiego mogą być dla nas zachętą i inspiracją jak ożywiać wiarę i rozpalać miłość wśród ludzi dzisiejszego świata, szczególnie w dobie wezwań nowej ewangelizacji. Dzisiejszy świat potrzebuje chrześcijan silnych wiarą i żarliwych w miłości ponieważ tylko ci, którzy żyją tym o czym mówią i świadczą o tym czynami pełnymi miłości, są wiarygodni i mogą pociągać innych ludzi do Chrystusa Zbawiciela. Jako naśladowcy Pallottiego jesteśmy zaproszeni do fantazji i kreatywnej miłości, aby rozpalać ją w osobach, które spotkamy na drogach naszego życia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)