Licznik odwiedzin

17505105
Od 2011 roku
17505105

Jest kilka przeżyć, które ciągle mam w sercu, kiedy myślę o moim udziale w kanonizacji św. Wincentego Pallotiego. Spróbuję ubrać je w słowa w kilku punktach:

1. Spośród wszystkich kościołów, które odwiedziliśmy, byłam pod ogromnym wrażeniem Bazyliki Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), jej otwartej przestrzeni bez krzeseł i ławek. Coś wspaniałego!

2. Celebracja kanonizacji w Bazylice św. Piotra: kiedy Papież Jan XXIII był wnoszony do Bazyliki, wszyscy śpiewali Credo, co było bardzo wzruszające.

3. Byłam bardzo szczęśliwa, mogąc należeć do grona tych, którzy śpiewają "Wierzę" całym sercem i duszą.

Czytaj więcej...

Po moich ślubach, które odbyły się 15 sierpnia 1961 r., zostałam wysłana na moją pierwszą placówkę do Brigida Heim, domu dla osób starszych w Bocklemoend Kolonii - do małej wspólnoty 5 sióstr: s. Willigis - przełożona, s. Remigia, s. Kleopha, s. Beatilde i s. Pascalina. Spędziłyśmy tam razem wspaniały czas tak jak tamtejsi szczęśliwi Nadreńczycy. Był to także czas specjalnych modlitw - przygotowania do kanonizacji naszego Założyciela błogosławionego Wincentego Pallotiego w Rzymie. Kto miałby pojechać na tę wspaniałą uroczystość? Oczywiście nie każdy mógł jechać dlatego nasi przełożeni w Marienborn, w naszym domu macierzystym w Limburgu w Niemczech, postanowili zapytać siostry, które miałyby pragnienie pojechać. Chcieli zebrać ich imiona, włożyć do pudełka i wylosować. Wydawał się to najbardziej sprawiedliwy sposób.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)