Licznik odwiedzin

17505141
Od 2011 roku
17505141

WSPÓLNE INICJATYWY

W związku z podjętym tematem świętości, Komitet przygotował logo i hasło: Promieniujcie świętością Boga (por. Mt 5,16).

  • Wspólna modlitwa jubileuszowa o charakterze uniwersalnym do odmawiania w całym Zjednoczeniu w ciągu roku.
  • Nowa Litania do św. Wincentego Pallottiego przygotowana przez Komisję Liturgiczną SAC.
  • Zostanie przygotowany roczny kalendarz oraz materiały informacyjne wydarzeń jubileuszowych w Rzymie i San Salvatore in Onda.
  • „Konkretny gest” pomocy Zjednoczenia dla osób znajdujących się w trudnościach
  • Refleksje o drodze świętości wspierające naszą odnowę życia.

Sekretariat Generalny Zjednoczenia udostępni Komitetowi miejsce na łamach „Apostołowie dzisiaj” i „Wiadomości ZAK”.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)