Licznik odwiedzin

17505068
Od 2011 roku
17505068

Drogie siostry i bracia w ZAK,

W tych Wiadomościach pragniemy zaprezentować południowo-amerykański Instytut Studiów Pallotyńskich w Santa Maria w Brazylii,  (informacje zebrał ks. Ângelo Lôndero SAC), oraz bieżące sprawy ZAK.

1. POŁUDNIOWO AMERYKAŃSKI INSTYTUT STUDIÓW PALLOTYŃSKICH W SANTA MARIA W BRAZYLII
Południowo Amerykański Instytut Studiów Pallotyńskich został założony 1 lutego 1992 roku w mieście Cascavel, PR, w Brazylii przez przedstawicieli Prowincji/Regii Księży i Braci Pallotynów z Argentyny, Brazylii i Urugwaju oraz Prowincji Sióstr Pallotynek w Brazylii.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)