Licznik odwiedzin

16929305
Od 2011 roku
16929305

Ojciec Święty zdecydował, że przez najbliższe dni Msze, które sprawuje w Domu Świętej Marty, będą transmitowane w internecie jako wyraz jego solidarności ze wszystkimi, którzy zostali dotknięci epidemią koronawirusa. Msze będą ofiarowane w intencji chorych, lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, wolontariuszy, rodzin, osób starszych znajdujących się w domach opieki oraz osadzonych w więzieniach. Papież wezwał do żarliwej modlitwy.
 

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W swojej refleksji Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego czytania z księgi Proroka Daniela (Dn 9, 4b-10). Naród wybrany uznaje z pokorą swój grzech. Franciszek zwrócił uwagę, że przystępując do sakramentu pojednania nie chodzi tylko o prezentację popełnionych nieprawości na wzór listy zakupów. Rachunek sumienia nie dotyczy jedynie „głowy”.

Spowiedź płynąca z serca

„Prawdziwe wyznanie grzechów dokonuje się na poziomie serca. Pójście do spowiedzi nie jest jedynie prezentacją kapłanowi listy grzechów, «zrobiłem to, to i tamto...» i potem odchodzę sobie pojednany. Nie na tym to polega – stwierdził Papież. Chodzi o krok dalej, krok do przodu, aby była to spowiedź z naszych grzechów, ale taka płynąca z serca; to znaczy, aby lista złych rzeczy, które popełniłem wychodziła z serca.“

Ojciec Święty zauważył, że kiedy człowiek rozpoznaje grzech, na przykład nie modlił się dobrze i odczuwa to w swoim sercu, wtedy pojawia się poczucie wstydu. Jest ono potrzebne, aby prawdziwie prosić o przebaczenie.

Wstyd z powodu grzechów jest łaską

„Wstyd z powodu naszych grzechów jest łaską, o którą trzeba prosić: «Panie, obym się zawstydził». Osoba, która zagubiła poczucie wstydu traci także autorytet moralny, traci szacunek do innych – zauważył Papież. Staje się bezwstydna. To samo następuje w relacji z Bogiem: nam wstyd, Tobie sprawiedliwość. Wstyd na twarzy, jak dzisiaj.“

         Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kiedy zachowujemy w pamięci nie tylko popełnione grzechy, ale również mamy poczucie wstydu, to wtedy poruszamy serce Boga, który odpowiada swoim miłosierdziem.

Miłosierdzie odpowiedzią na poczucie zawstydzenia

„Drogą na spotkanie z miłosierdziem Boga jest zawstydzenie z powodu rzeczy rzeczy złych, które popełniliśmy – podkreślił Franciszek. To dlatego, kiedy pójdę wyspowiadać się, nie tylko przedstawię listę grzechów, ale również poczucie zmieszania, zawstydzenia z powodu uczynienia tego wszystkiego Bogu, który jest tak dobry, tak sprawiedliwy.“

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl

 

 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)