Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

Papież prosi biskupów krajów misyjnych o odważne i entuzjastyczne angażowanie się w dzieło ewangelizacji

„Przeżywana z zaangażowaniem i radosna, żywa i kreatywna” wiara młodych wspólnot katolickich w krajach misyjnych jest „znakiem nadziei na przyszłość Kościoła” – powiedział Papież do niedawno mianowanych biskupów, którzy w tych dniach uczestniczą w kursie formacyjnym zorganizowanym przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów. Przyjmując ich na audiencji w piątek rano, 7 września, w Sali Szwajcarów w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo, Papież zachęcał, by „nie szczędzili sił i odwagi w gorliwej pracy duszpasterskiej”, mającej prowadzić do pełnej dojrzałości w wierze i coraz większej współpracy misyjnej młodych wspólnot w krajach misyjnych.

Zdaniem Benedykta XVI, biskupi winni sprzyjać „właściwej inkulturacji wiary”, tak aby „wprowadzać Ewangelię w kultury tych ludów”, przyjmując „to, co jest w nich dobrego”. Jest to proces długi i trudny, do którego potrzebni są „pasterze upodobnieni przez świętość życia  do Chrystusa, rozważni, dalekowzroczni”, ale także kapłani odznaczający się silną duchowością eucharystyczną i intensywnym życiem modlitewnym. „Dzisiejszy świat – powiedział odnośnie do tego Papież – potrzebuje osób, które rozmawiają z Bogiem, aby mogły mówić o Bogu”.

Papież wspomniał także o trudnych kontekstach społecznych, w jakich działają Kościoły misyjne. Naznaczone są one dramatycznie przez „kryzys żywnościowy, sanitarny i edukacyjny”, a także przez „dyskryminacje na tle kulturowym i religijnym, nietolerancję i stronniczość, będące owocem fundamentalizmów, które ukazują błędne wizje antropologiczne i prowadzą do lekceważenia, jeżeli nie odmawiania prawa do wolności religijnej, poszanowania najsłabszych, przede wszystkim dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych”. Stąd zachęta do szerzenia „odnawiającej siły” Ewangelii, aby obudzić sumienia i przyczynić się do pojednania między narodami. Przy czym trzeba mieć świadomość, że „wiara jest najważniejszym darem, jaki został nam dany: nie możemy go zatrzymywać tylko dla siebie”.

Za: Osservatore Romano, 8 września 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)