Licznik odwiedzin

17357123
Od 2011 roku
17357123

Na audiencji generalnej Papież przedstawia duchowy styl św. Dominika Guzmana

W pokłonie  na znak pokory; leżąc na ziemi, by błagać o przebaczenie grzechów; na kolanach, by odbywać pokutę, uczestnicząc w cierpieniach Jezusa; z otwartymi ramionami, wpatrując się w Ukrzyżowanego, by  kontemplować; ze spojrzeniem skierowanym w niebo, czując, że Bóg go pociąga; w zaciszu osobistej medytacji; na siedząco, spokojnie słuchając. Oto dziewięć sposobów modlitwy św. Dominika Guzmana, które Benedykt XVI przedstawił wiernym obecnym dziś Św. Dominik zwycięża w walce z heretykami (fresk z XIV w.)rano, w środę 8 sierpnia w Castel Gandolfo podczas tradycyjnego spotkania na audiencji generalnej. O założycielu zakonu braci kaznodziejów, dominikanów, Papież mówił już w jednej z poprzednich katechez, podkreślając jego podstawowy wkład w odnowę Kościoła swojej epoki. Dziś rano przedstawił go jako «człowieka modlitwy» i «przykład harmonijnej integracji  kontemplowania Bożych tajemnic i działalności apostolskiej». Patrząc na niego, współczesny człowiek może odkryć na nowo, że  «źródłem świadectwa wiary, które każdy chrześcijanin musi dawać w rodzinie, w pracy, w zaangażowaniu społecznym, a także w chwilach odprężenia, jest modlitwa», ponieważ  «tylko stała więź z Bogiem daje nam siłę by intensywnie przeżywać każde wydarzenie, zwłaszcza gdy wiąże się ono z cierpieniem».

Integralną częścią  modlitwy, przypomniał Benedykt XVI,  jest zewnętrzna postawa, przyjmowana podczas  «dialogu z Bogiem». Papież  zwrócił następnie uwagę na  to, że  «nasze życie duchowe potrzebuje, byśmy codziennie znajdowali chwile na spokojną modlitwę; musimy znaleźć czas  zwłaszcza podczas wakacji,  na to by rozmawiać z Bogiem». W ten  sposób – dodał Papież – «pomożemy  również bliskim nam osobom wejść w świetlisty krąg obecności Boga, dającego pokój i miłość, których tak bardzo wszyscy potrzebujemy». Po zakończeniu medytacji o św. Dominiku Papież jak zwykle zwrócił się do licznych grup pielgrzymów z różnych krajów. Pozdrawiając pielgrzymów francuskojęzycznych  jeszcze raz wezwał, by w tym szczególnym okresie wakacji poświęcać czas na umacnianie więzi z Bogiem i z innymi ludźmi.

Za: Osservatore Romano, 9 sierpnia 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)