Licznik odwiedzin

17357059
Od 2011 roku
17357059

Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu, skierował przesłanie – opatrzone datą 23 lutego – do różnych zakonów życia  kontemplacyjnego, rozsianych w świecie, kierując do nich specjalne wezwanie do modlitwy w tym szczególnym dla życia Kościoła okresie. Poniżej publikujemy polskie tłumaczenie tekstu.

Wielebna Matko, Czcigodny Ojcze,

Kieruję do Was niniejsze przesłanie, gdy cały Kościół śledzi z napięciem ostatnie dni świetlanego pontyfikatu Jego Świątobliwości Benedykta XVI i oczekuje na przyjście Jego Następcy, którego Najdostojniejsi Kardynałowie zebrani na Konklawe, prowadzeni mocą Ducha Świętego, wybiorą po wspólnym rozeznaniu znaków czasu Kościoła i świata.

Prośba Jego Świątobliwości Benedykta XVI o modlitwę, skierowana do wszystkich wiernych, aby towarzyszyli Mu w momencie, gdy złoży w ręce Pana urząd  Piotrowy, i oczekiwali z ufnością na przyjście nowego Papieża, w sposób szczególny dotyczy uprzywilejowanych członków Kościoła, jakimi są osoby  konsekrowane w zakonach kontemplacyjnych.

Jego Świątobliwość jest pewny, że wasze klasztory żeńskie i męskie, rozsiane po  całym świecie, są  cennym źródłem  tej rozmodlonej wiary, która przez wieki towarzyszy Kościołowi i go wspiera na jego drodze. Przyszłe Konklawe będzie mogło liczyć w sposób specjalny na nieskazitelną  czystość waszej modlitwy i wielbienia Boga.

Najbardziej znamienny przykład tego duchowego wywyższenia, wyrażającego najprawdziwszy i najgłębszy  wymiar każdego aktu kościelnego,  to jest Ducha Świętego, który kieruje Kościołem, jest nam dany przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI, który sterował Łodzią Piotrową wśród fal historii, a następnie postanowił oddać się nade wszystko modlitwie, kontemplacji Najwyższego i refleksji.

Ojciec Święty, któremu przekazałem uczucia wyrażone w tym Liście, okazał swoje zadowolenie prosząc mnie, bym Wam podziękował i zaświadczył o Jego miłości i uznaniu,  jakie dla was żywi.

Pozdrawiam Was z chrześcijańską miłością, przyłączając się do Waszej modlitwy.

Z Watykanu, dnia 21 lutego 2013 r.

Tarcisio Kard. Bertone

Sekretarz Stanu

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)