Licznik odwiedzin

17389967
Od 2011 roku
17389967

W Watykanie trwają rekolekcje głoszone w obecności Papieża

Postępować w sposób prawy, czynić sprawiedliwość i zachowywać prawdę serca; a także walczyć z oszczerstwem, szanować bliźniego, chronić godność osoby, odrzucać wszelkie zetknięcie ze złem, wybierać dobro i wiarę, wystrzegać się wszelkiego oszustwa, przekreślać lichwę, eliminować plagę korupcji. Oto „jedenaście przykazań”, swego rodzaju rachunek sumienia, jakiego wymagali kapłani od wiernych, zanim przekroczyli próg świątyni. Przedstawił je na nowo kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, w trzecim rozważaniu rekolekcyjnym, które wygłosił w poniedziałek wieczorem, 18 lutego, w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim, w obecności Benedykta XVI.

Po dwóch wcześniejszych „teofaniach” – teofanii Słowa i teofanii świata stworzonego, purpurat snuł rozważania na temat świątyni, w której Bóg „pozwala się zawrzeć”, aby spotkać się ze stworzeniem ludzkim, będącym więźniem ograniczenia przestrzennego.

Czas, czwarta teofania Boga, był głównym motywem pierwszej medytacji we wtorek rano, 19 lutego. Kard. Ravasi zachęcał do szukania Boga w codzienności, nie w przyrodzie, ale w historii. W chrześcijaństwie Boga odkrywa się w człowieku, który jest także Bogiem –   Jezusie Chrystusie, którego historia jest „opromieniona wiecznością”, a wyczuwa się to „w bliźnim i w zwykłych faktach życia codziennego”.

Postać Mesjasza była natomiast w centrum drugiej medytacji we wtorek rano, 19 lutego. Do Mesjasza, czyli „konsekrowanego”, tradycja judaistyczna i chrześcijańska „odniosła cały szereg, dość długi, pieśni królewskich zawartych w Psałterzu”.

L'Osservatore Romano, 20 lutego 2013

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)