Licznik odwiedzin

17390138
Od 2011 roku
17390138

Kard. Ravasi przedstawia tematy medytacji, które przygotował na rekolekcje dla Papieża i Kurii Rzymskiej

«Postać, która wciąż będzie miała funkcję wstawienniczą, tak bardzo ważną w Kościele ». W ten sposób kard. Ravasi, przewodniczący Rady Kultury, wyobraża sobie przyszłą rolę Benedykta XVI po jego rezygnacji z urzędu Papieża. W przeddzień rekolekcji, które będzie prowadził w Watykanie od niedzieli 17 lutego do soboty 23, purpurat wyraża nadzieję, że «te dni rekolekcji Papież przeżyje dobrze i spokojnie, przygotowując się do nowego typu obecności w Kościele ». Wstawiennictwo to – wyjaśnia w wywiadzie udzielonym naszej gazecie, antycypując treści swoich medytacji, w których będzie mówił o ars orandi w świetle modlitwy zawartej w psalmach – jest «funkcją bardzo ważną w Kościele. Wystarczy pomyśleć o świętych, a więc o obecności, która nieustannie modli się za wspólnotę kościelną. Jest to znaczący symbol właśnie w tradycji biblijnej. Pomyślmy o Mojżeszu, który modląc się na górze, wstawia się za swój walczący lud».  Siedemnaście medytacji, które złożą się na tydzień rekolekcji, znajdzie się w formie podcastów na stronie internetowej Radia Watykańskiego — www.radiovaticana.va — które  będzie nadawało również codziennie o godz. 19.50 pierwszą z trzech refleksji danego dnia.

Jakie motywy przyświecały wyborowi tematu w tym roku?

Możliwości i kierunki były różne. Wziąłem pod uwagę fakt, że jest to Rok Wiary i że rekolekcje zostały powierzone kardynałowi, ale i bibliście. Mogłem wybrać wiele itinerariów biblijnych, biorąc za podstawę jeden tekst bądź jeden z motywów przewodnich ze Starego Testamentu. Od tego wyszedłem. A potem wybrałem horyzont, który jest dla mnie najbardziej naturalny, a więc Psałterz: na ten temat zresztą wiele już napisałem.

A zatem Psałterz jako księga spotkania?

W odniesieniu do tego ciekawe jest to, co powiedział Dietrich Bonhoeffer, który oprócz komentarzy do psalmów napisał bardzo piękną książeczkę o modlitwie w psalmach. Na pierwszy rzut oka dziwne jest – przyznaje - że w Biblii znajduje się modlitewnik. Czy Biblia nie jest słowem Bożym? A więc czym są modlitwy? Słowami człowieka. A dlaczego się tam znajdują? Pozwala nam to zrozumieć, że objawienie nie jest rozmową z samym sobą, monologiem, ale dialogiem. W psalmach są słowa, których Bóg oczekuje od nas.

Nicola Gori
L'Osservatore Romano, 17 luty 2013

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)