Licznik odwiedzin

17357293
Od 2011 roku
17357293

Teraz także w języku chińskim logo i kalendarium wielkich wydarzeń

Rok Wiary dotarł także do Chin – Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zamieściła w sieci jego logo i kalendarium alfabetem chińskim, aby były obecne we wspólnotach i w Kościołach tego wielkiego kraju azjatyckiego. Powiedział o tym naszemu dziennikowi przewodniczący Rady abp Rino Fisichella, który w tym wywiadzie, po blisko stu dniach od inauguracji obchodów, dokonuje pierwszych podsumowań i patrzy w przyszłość z uzasadnionym optymizmem.

11 października ub.r. Benedykt XVI zainaugurował Rok Wiary. Czy może Ksiądz Arcybiskup dokonać jego wstępnego bilansu?

Pierwszymi reakcjami były wielki entuzjazm i głębokie zainteresowanie. A namacalnymi dowodami tego są bardzo liczne drobne świadectwa: wiele listów pasterskich – napisanych przez biskupów do swoich diecezji – które programowo wszystkie są poświęcone wierze; inicjatywy podejmowane na szczeblu parafii, mające na celu rozważanie poszczególnych artykułów Credo; wielkie upowszechnienie oficjalnego logo Roku Wiary, w którym na kwadratowym polu widnieje płynąca łódź, obraz Kościoła; jej główny maszt to krzyż, na którym rozpięte są żagle, tworzące trygram Chrystusa. Widniejący na nim napis Rok Wiary, jak również kalendarium „wielkich wydarzeń” zostały przetłumaczone na główne języki, ale także i inne, nawet chiński. Tak więc Rok Wiary dotarł do Chin, gdzie jest przeżywany  we wspólnotach i w Kościołach, podzielających to doświadczenie Kościoła powszechnego. Mówił o tym już Ojciec Święty na audiencji, podczas której składał życzenia bożonarodzeniowe Kurii Rzymskiej. Papież nie tylko wyraził wielkie zadowolenie, ale powiedział mi, że także wspólnoty protestanckie okazały zainteresowanie. Krótko mówiąc, jest wielkie poruszenie w całym świecie, i powiedziałbym, że dobrze wystartowaliśmy.

Gianluca Biccini

L'Osservatore Romano, 16 stycznia 2013

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)