Licznik odwiedzin

17357262
Od 2011 roku
17357262

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, wypełnione tłumnie jak na wielkie okazje, znaczący panel dla zaprezentowania najbardziej być może oczekiwanego w ostatnich czasach wydarzenia medialnego: pojawienie się Papieża na Twitterze, serwisie społecznościowym, posługującym się tekstami liczącymi 140 znaków. Wiadomość o tym była znana już od jakiegoś czasu, a nie tylko krążyła w powietrzu. Nie jest to też absolutna nowość, bowiem Benedykt XVI już w zeszłym roku „odwiedzał” świat mikroblogów. Tym razem jednak ta obecność nabiera stałego charakteru, z osobistym kontem –   @pontifex – w języku angielskim, a także w innych siedmiu językach, w tym arabskim i polskim. I została ustalona data pierwszego „twitu” – na najbliższą środę, 12 grudnia, przy okazji audiencji generalnej. A o zainteresowaniu tym wydarzeniem w społeczności Twittera (500 mln osób w całym świecie, z których 40% jest w wieku 18-40 lat) świadczy to, że agencja prasowa odnotowała 40 tys. zdeklarowanych „zwolenników” zaledwie 20 min. po ogłoszeniu profilu Papieża Ratzingera.

Motywacje, dane techniczne i odniesienia historyczne tej inicjatywy zostały przedstawione w poniedziałek rano, 3 grudnia, w czasie konferencji prasowej. Przede wszystkim motywacje. Mówił o nich abp Celli. Podkreślając bardzo szczególny aspekt osobowości Benedykta XVI, zwrócił uwagę na pragnienie Papieża, by wychodzić na spotkanie człowiekowi, gdziekolwiek się znajduje, i nawiązywać z nim dialog. Dialog, w którym wypowiedzi ograniczają się wprawdzie do 140 znaków, ale doskonale skonstruowany, w formie wersetów biblijnych, świadczący o tym, że istotę przesłania można ująć w niewielu słowach: wszystko zależy, powiedział, od głębi osoby, która je wyraża, i tego, kto je odbiera. W tym sensie, zakończył arcybiskup, będą to ze strony Papieża „pigułki mądrości”.

Mario Ponzi
L'Osservatore Romano, 4 grudnia 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)