Licznik odwiedzin

17510778
Od 2011 roku
17510778

Kardynałowie zgromadzeni dziś rano, 5 marca, w auli synodalnej na trzeciej kongregacji ogólnej wysłali do Benedykta XVI telegram, podpisany przez dziekana Kolegium Kardynalskiego Angela Sodana.

„Ojcowie Kardynałowie zbierający się w Watykanie na kongregacjach ogólnych w celu przygotowania najbliższego konklawe – widnieje w tekście – przesyłają Jego Świątobliwości zgodnie pełne szacunku pozdrowienie z wyrazami ponowionej wdzięczności za światłą posługę Piotrową Waszej Świątobliwości i za dawany im przykład wielkodusznej troski pasterskiej dla dobra Kościoła i świata. Ich wdzięczność jest wyrazem wdzięczności całego Kościoła za niestrudzoną pracę Waszej Świątobliwości w winnicy Pańskiej. Członkowie Kolegium Kardynalskiego zawierzają się na koniec modlitwom Waszej Świątobliwości za nich oraz za cały Kościół”.

Czytaj więcej...

Podczas gdy Jan Paweł II dał odważne świadectwo wiary w cierpieniu, to Benedykt XVI z nie mniejszą odwagą zaświadczył o akceptacji ograniczeń związanych z wiekiem oraz o rozeznaniu względem swej odpowiedzialności przed Bogiem. Obaj Papieże uczą nas nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą, co znaczy szukać na co dzień woli Bożej także w najbardziej kluczowych momentach życia. Mówi o tym w cotygodniowym felietonie radiowym ks. Federico Lombardi SJ. Watykański rzecznik zwraca uwagę, że decyzja Benedykta XVI stanowiła nie tylko coś nadzwyczajnego w dziejach, ale także była dla wielu odkryciem duchowej strony tego pontyfikatu.

Czytaj więcej...

"Dziękuję z całego serca, jestem naprawdę wzruszony, widzę żywy Kościół" Papież Benedykt XVI

Na Plac św. Piotra przybyło tysiące pielgrzymów z całego świata, a pośród zebranych byłyśmy także i my Siostry Misjonarki Pallotynki z naszych trzech rzymskich wspólnot. Wczesnym rankiem poszłyśmy przed Bazylikę św. Piotra, aby trwać w zjednoczeniu z żywym Kościołem, który dziś z całego serca dziękował Ojcu Świętemu za Jego miłość, oddanie i służbę Chrystusowi.

Oczekiwaliśmy na Audiencję Generalną pod prawdziwie lazurowym, słonecznym niebem.Nad głowami powiewały flagi wielu państw i transparenty z napisami w różnych językach: „Tu est Petrus”, „ Non ci sentiamo abbandonati, ma fortificati”; „We young love you”, „You always remain in our hearts”, „We thank you Holy Father”, „We'll miss you”, „Pozostaniesz zawsze w naszych sercach”.

Czytaj więcej...

W Castelgandolfo mieszkańcy miasteczka zgotowali Papieżowi gorące powitanie. Z balkonu letniej rezydencji Benedykt XVI skierował do nich ostatnie pozdrowienie:

"Dziękuję za waszą przyjaźń, za waszą miłość. Wiecie, że ten dzień różni się od poprzednich. Do godziny 20.00 jestem papieżem Kościoła powszechnego, a później już nie. Będę po prostu pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swojej pielgrzymki na tej ziemi. Chciałbym jednak jeszcze z moim sercem, miłością, modlitwą, z moją refleksją, ze wszystkimi moimi siłami wewnętrznymi pracować dla dobra wspólnego, dobra Kościoła i ludzkości. Czuję, że jestem bardzo wspierany waszą sympatią. Idźmy razem z Panem, dla dobra Kościoła i świata. Dziękuję".

Czytaj więcej...

Podczas swej ostatniej audiencji ogólnej 27 lutego w Watykanie Benedykt XVI na zakończenie swej niemal 8-letniej posługi na Stolicy Piotrowej podziękował w katechezie Bogu i ludziom za otrzymane dary i ludzką życzliwość.

Zapewnił, iż będzie nadal towarzyszył Kościołowi swoją modlitwą i refleksją. Poprosił o modlitwę za siebie oraz kardynałów, którzy wybiorą jego następcę. Siebie i Kościół powierzył Maryi, Matce Boga i Kościoła. Na Placu św. Piotra ustępującego papieża żegnało ok. 200 tys. pielgrzymów z całego świata, w tym wielu Polaków. Na Plac św. Piotra i w jego okolicach powiewały flagi różnych państw.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)