Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

Misja Sióstr Pallotynek w Zambii trwa już dwa lata. Aby podkreślić ten fakt, s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna razem z s. Basilisą Jacob Przełożoną Prowincji Angielsko-Tanzanijskiej i s. Mary McNulty członkinią Komisji Misyjnej, w maju 2019 r. udały się tam na wizytację.

Był to bardzo intensywny, pełen wydarzeń czas. Siostry ucieszyły się widząc dobrą współpracę w rodzinie pallotyńskiej w Westwood, na obrzeżach Lusaka, pomiędzy księżmi i dwiema siostrami, zarówno na polu apostolskim jak duchowym i wspólnotowym. Ostatnio także jedna siostra juniorystka z Tanzanii przybyła na kilka miesięcy, by wspomóc nasze misjonarki. Misja ta jest prowadzona przez trzech księży Pallotynów z Indii, Prowincja Nagpur i jest usytuowana na terenie rolniczym, gdzie dość uboga ludność utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw i sprzedaży owoców, warzyw oraz lokalnego piwa. Parafia ma osiem filii i szkołę podstawową im. Św. Wincentego Pallottiego. Księża planują także otwarcie domu formacyjnego we wrześniu. Jeden ksiądz i jeden brat z Malawii posługują w Mandevu, w parafii na terenie miejskich slamsów w Lusaka.

Dwie nasze siostry podejmują na terenie misji ważne posługi. S. Veronica uczy angielskiego w najstarszych klasach pallotyńskiej szkoły, która skupia ok. 300 dzieci, w wieku od 2 – 12 lat. W czasie pobytu siostry wizytatorki odwiedziły tę szkołę, uczestniczyły w porannym apelu oraz konkursie piosenki, z elementami tradycyjnego tańca, dla solistów i grup. S. Sesilia zaś pracuje w dyspanserze, mieszczącym się w dwóch pokojach przyłączonych do budynku Sióstr. Po pomoc medyczną zgłasza się tam codziennie bardzo wiele osób, włączając chorych na AIDS. Posługa ta nie jest łatwa, zwłaszcza, że Siostra ma tylko jedną asystentkę i niewielką przestrzeń do dyspozycji.

Odwiedzając tamtejszą misję Siostry doświadczyły radosnej atmosfery, zarówno w czasie wspólnych posiłków jak i liturgicznych celebracji, szczególnie podczas niedzielnej Mszy św. w kościele St. Mary’s. Proboszcz, ks. Shaji Mathew, pokazał siostrom okolicę: filie parafialne i najnowszy kościół św. Wincentego Pallottiego. Kościół ten, zbudowany z błota i cegły, na skutek silnego wiatru stracił ostatnio swój słomiany dach. Zwiedzając ten region Siostry były pod wrażeniem mnogości kościołów, głównie protestanckich. W opinii tamtejszych Księży Pallotynów, Rząd wydaje się wspierać budowy nowych świątyń. Stąd między innymi, Księża widzą tam ogromną potrzebę ewangelizacji, czego przykładem jest także wiele rodzin, których członkowie należą do różnych kościołów lub nie identyfikują się z żadną konkretną wspólnotą religijną.

Siostry spędziły także dzień w Lusaka, gdzie miały spotkanie z miejscowym biskupem a potem lunch w parafii w Mandevu. Przejeżdżając przez miasto były zszokowane kontrastem pomiędzy nowoczesną częścią z centrum handlowym a slamsami, na terenie których znajduje się parafia z jej licznymi dziełami apostolskimi, takimi jak: szkoła podstawowa, katechizacja, poradnictwo dla chorych na AIDS oraz charyzmatyczna grupa muzyczna.

W niedzielę wieczorem s. Izabela pokazała interesującą prezentację na temat historii dwóch zgromadzeń sióstr i kroków podjętych w celu ich zjednoczenia a także międzynarodowego nowicjatu w Poli Singisi, Arusha oraz misji wśród Masajów w Magogo, Morogoro, Tanzania.

Czas wizytacji był radosnym i ubogacającym doświadczeniem dla wszystkich. Siostry wizytatorki doceniają ogrom pracy włożonej w zambijską misję i modlą się, aby Bóg Miłość Nieskończona błogosławił i prowadził nasze misjonarki w ich różnorodnych posługach i pozwolił kontynuować rozpoczęte projekty. Jako Pallotynki myślimy także o zakupieniu ziemi, by można było w przyszłości rozwinąć nasze własne siostrzane dzieła apostolskie.

Maryjo, Królowo Apostołów i św. Wincenty Pallotti módl się za nimi.

Sr. Mary McNulty SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)