Licznik odwiedzin

17357355
Od 2011 roku
17357355

Po długiej przerwie Prokura Generalna z wielką radością powitała grupę księży i ​​biskupów z Archidiecezji Gdańskiej w Polsce, a wśród nich JE Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC oraz Księży Biskupów pomocniczych: Wiesława Szlachetkę i Zbigniewa Zielińskiego. W Gdańsku, przy ul. Malczewskiego, na terenie archidiecezji, znajduje się jedna z największych wspólnot naszego Zgromadzenia.

Celem wizyty czcigodnych gości w Rzymie był udział w papieskiej Mszy św. z okazji Uroczystości Św. Piotra i Pawła w Bazylice św. Piotra, podczas której Ojciec św. pobłogosławił paliusze 34 nowym metropolitom. „Bądźcie jak Piotr i Paweł wolni, ale pokorni” – powiedział papież Franciszek do zgromadzonych pasterzy Kościoła. Wśród nowych metropolitów był JE Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, który w latach 1990-2017 posługiwał w Dykasterii Misyjnej, najpierw w Papieskim Towarzystwie Rozkrzewiania Wiary, a następnie w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, w której pełnił funkcje szefa biura i podsekretarza stanu.

Kilka lat temu został wyświęcony na biskupa i objął pasterską posługę w Białymstoku. W Niedzielę Palmową br. został mianowany metropolitą Archidiecezji Gdańskiej i po raz drugi otrzymał od Ojca św. paliusz, symbol jedności z Następcą św. Piotra. W tej uroczystej chwili Księdzy Arcybiskupowi towarzyszyli biskupi pomocniczy i kapłani archidiecezji gdańskiej oraz ks. Krzysztof Wojda SAC, rodzony brat i zarazem współbrat w kapłańskim i pallotyńskim powołaniu.

Wczesnym rankiem Ks. Arcybiskup wraz ze swoimi biskupami i księżmi odprawił Mszę św. w naszej kaplicy w Generalacie. Różne języki w liturgii ukazaly różnorodność i bogactwo Kościola Powszechnego. Po Mszy św. w Bazylice św. Piotra, wszyscy nasi goście zostali zaproszeni na świąteczny obiad do Prokury Generalnej.

 

Z wdzięcznością powierzmy wszystkich Księży Arcybiskupów macierzyńskiej opiece Maryi Matce Kościoła i za wstawiennictwem naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego módlmy się dla nich o łaskę ewangelicznej służby ku pożytkowi wiernych powierzonych ich pasterskiej opiece.

 

cg/pms

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)