Licznik odwiedzin

17291077
Od 2011 roku
17291077

22 maja, w Święto Maryi Królowej Apostołów, antycypując Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w kościele San Salvatora in Onda w Rzymie, odbyła się uroczysta Msza św. w intencji dwóch siostrzanych pallotyńskich Zgromadzeń: Sióstr Pallotynek Misjonarek i Sióstr Apostolstwa Katolickiego w 183. rocznicę ich założenia.

Wspólna modlitwa zgromadziła trzy Zarządy Generalne oraz przedstawicieli rzymskich wspólnot Sióstr i osób świeckich należących do ZAK. Dzięki transmisji internetowej modlitwa w różnych językach popłynęła z duchowego centrum rodziny pallotyńskiej na cały świat.

 

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny. Słowo przesłania i wdzięczności wyraziły dwie przełożone generalne: S.M. Izabela Świerad SAC i S. Ivete Garlet CSAC.

 

Zgromadzeni wokół Maryi Królowej Apostołów mogliśmy doświadczyć, jak spełniają się słowa św. Wincentego Pallottiego o nieustannym przebywaniu w jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie otrzymali dar Ducha Świętego. Symbolem uroczystości była płonąca siedmioma płomieniami świeca, którą do ołtarza przyniosły Przełożone Generalne.

 

Wieczernik to zaproszenie, które kieruje do nas św. Wincenty Pallotti, pragnąc abyśmy byli wspólnotą zjednoczoną wspólną modlitwą i wspólną misją.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)