Licznik odwiedzin

16999737
Od 2011 roku
16999737

28 grudnia 2018 r., w liturgiczne Święto Młodzianków, w domu generalnym Sióstr Pallotynek Rzymskich odbyło się spotkanie Sióstr naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń pallotyńskich. Wspólne świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia upłynęło pod znakiem adoracji Dzieciątka Jezus, śpiewu kolęd w różnych językach oraz jedności naszych wspólnot. Świąteczna atmosfera i bliska obecność Nowonarodzonego pozwoliła wszystkim odczuć piękno i radość komunii. Wspólne świętowanie to budowanie mostów i rodzinnych relacji pośród nas. Radujmy się zawsze w Panu! Jeszcze raz powiadam: radujmy się!

Objawienie Pańskie

Jak co roku 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w duchu naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, dla którego Epifania była jedną z najważniejszych celebracji, wspólnota prokury generalnej gościła kapłanów, siostry oraz osoby świeckie z różnych państw i kontynentów. Wszyscy zgromadzili się, by wspólnie świętować Objawienie Pańskie. Wśród zacnych gości byli m.in. ks. Saverio Murano, rektor wspólnoty trynitarzy z naszej parafii pw. Maria delle Grazie, Donatella Acerbi, przewodnicząca GR ZAK, s. Ivete Garlet CSAC, Przełożona Generalna i ks. Denilson Geraldo SAC, radca generalny. Wieczór rozpoczął się uroczystymi Nieszporami, którym przewodniczył ks. Jarosław Rochowiak SDB. Po końcowym błogosławieństwie wszyscy adorowali Dzieciątko Jezus, włoskim zwyczajem całując stopę Bambino.

Wspólna modlitwa i świąteczna kolacja upłynęły w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania wokół żłóbka. Śpiew kolęd w ojczystych językach i dzielenie się świątecznymi tradycjami pozwoliło w bogactwie i różnorodności kultur wyrazić wiarę i miłość do Nowonarodzonego Zbawiciela. Najważniejszym wydarzeniem wieczoru było wylosowanie służby przy żłóbku – zadania służby Jezusowi przez cały rok. Tym pięknym zwyczajem każdego roku obejmujemy naszą modlitwą i ofiarą potrzeby świata i intencje Kościoła Powszechnego.

Tradycją stało się również błogosławieństwo kolędowe naszych wspólnot i domów: Prokury i Zarządu Generalnego, podczas którego drzwi każdego pomieszczenia zostały oznaczone literami C + M + B 2020, na znak obecności Chrystusa pomiędzy nami.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)