Licznik odwiedzin

16761572
Od 2011 roku
16761572

Migawki z grudnia 2018

Wieczna profesja w Rosji:

8 grudnia w parafii pw. św. Anny w Jekaterynburgu, w Rosji,  odbyła się uroczysta Msza św., w czasie której Sr. Irina Cziczerowa złożyła wieczną profesję. Eucharystii przewodniczył JE Ks. Bp Joseph Werth SJ z  Nowosybirska. Koncelebrowali ks. Antonim Gsel, proboszcz parafii, oraz Księża Pallotyni: ks. Piotr Jankowski i ks. Sergiej Bildzis.  Z Polski na uroczystość przyjechały: s. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna, s. Blanka Sławińska, radna prowincjalna, s. Lucyna Wojtowicz, ekonomka prowincjalna, i s. Ludwika Jastrzębska, referentka misyjna. Z rodzinnego miasta s. Iriny, Nowosybirska, przyjechali jej rodzice i najbliżsi przyjaciele. Radością tego dnia było uczestnictwo parafian, którzy licznie przybyli, by razem z s. Iriną przeżyć to wyjątkowe wydarzenie.

 

Ponownie razem

W połowie grudnia w naszym domu w Bangalore, w Indiach odbyło się trzydniowe spotkanie Sióstr Pallotynek Misjonarek (SAC) i Sióstr Pallotynek Rzymskich (CSAC). W spotkaniu uczestniczyły dwie Przełożone Generalne: s. Izabela Świerad SAC i s. Ivete Garlet CSAC oraz Siostry z Zarządów Prowincjalnych i Siostry odpowiedzialne za formację w obu Zgromadzeniach. Spotkanie było prawdziwym doświadczeniem budowania mostu jedności. Zgromadziłyśmy się, jak chciał tego Pallotti, w Wieczerniku razem z Apostołami i Maryją, a jeden duch i jedno serce wyznaczały kierunek rozmów. Główny temat i dyskusje koncentrowały się na pytaniu: co możemy zrobić, jakie konkretne kroki możemy podjąć, by wspólnie podążać drogą w procesie zjednoczenia? Praca w grupach przyniosła owoce w postaci praktycznych sugestii dotyczących budowani wzajemnych relacji, pogłębiania wiedzy o naszej historii, umacniania współpracy w dziedzinie formacji i apostolstwa oraz wspólnego świętowania. Podczas całego spotkania doświadczyłyśmy, że nasze dwa Zgromadzenia to rzeczywiście jedna rodzina.

 

IV Kapituła Prowincjalna w Indiach

 

W dniach 14-16 grudnia w naszym domu  w Bangalore odbyła się IV Kapituła Prowincjalna Prowincji pw. Maryi Matki Pięknej Miłości. Tematem Kapituły były słowa nawiązujące do Kapituły Generalnej 2016 r.: Spotkaj Słowo, aby wypełnić pallotyńską misję. Kapituła została zainaugurowana zapaleniem świecy, która w kulturze Indii ma wyjątkowe znaczenie. Zapalenia światła dokonała s. Izabela Świerad, przełożona generalna oraz s. Helen Lourdusamy, przełożona prowincjalna, oraz s. JX Clara, s. Inacinha Fernandez i s. Jacquine Mary Susai. W Kapitule uczestniczyło 17 delegatek reprezentujących Zarząd Prowincjalny oraz wspólnoty i dzieła apostolskie.

Kapitule przewodniczyła s. Helen Lourdusamy. Siostra dokonała oficjalnego otwarcia i skierowała do Sióstr delegatek słowa powitania. Konferencję dotyczącą tematu Kapituły wygłosił ks. Archibald Gonsalvaz OCD. Kapituła była czasem łaski, dobrej współpracy i uczenia się, co oznacza bycie świadkiem Słowa Bożego w codzienności naszego życia. Słowo przesłania skierowała również do Sióstr Przełożona Generalna. Siostra mówiła na temat charyzmatu, konieczności wiernego realizowania misji Kościoła oraz odpowiadania na jego potrzeby. Podkreślając ważność wypełnienia pallotyńskiego powołania misyjnego, Siostra podjęła także temat procesu zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi (CSAC), zaprezentowała historię naszego Zgromadzenia oraz najnowsze informacje z nowo otwartych misji.

Prośmy Maryję Królową Apostołów i św. W. Pallottiego o wstawiennictwo, abyśmy były wierne pallotyńskiej konsekracji i z pasją realizowały nasze powołanie. Niech decyzje Kapituły przyniosą nowość naszym wspólnotom i całej Prowincji. 

 

Boże Narodzenie w Limburgu

S. Izabela Świerad, przełożona generalna, sprawiła Siostrom ogromną świąteczną niespodziankę. 23 grudnia, ku miłemu zaskoczeniu wspólnoty, Siostra przyjechała do domu Marienborn, w Limburgu, by razem z Siostrami spędzić Święta Bożego Narodzenia. Piękna liturgia w naszej zakonnej kaplicy oraz w katedrze limburskiej i wspólne kolędowanie nadało kolorytu wspólnemu świętowaniu. S. Helga Weidemann, przełożona prowincjalna, zaprosiła także dwie Siostry Pallotynki Rzymskie pochodzące z Indii, studiujące obecnie na pallotyńskim uniwersytecie w Vallendar. Wydarzenie Bożego Narodzenia zgromadziło całą wspólnotę wokół żłóbka i ołtarza, dając doświadczenie prawdziwej radości. Niech łaska tajemnicy narodzenia Syna Bożego i spotkanie z Dzieciątkiem Jezus umocni nasza wiarę i ożywi miłość do Boga i drugiego człowieka. Błogosławionego Nowego Roku!

Boże Narodzenie w Pallotyńskim Centrum Rehabilitacyjnym

Już od dwóch lat ks. Tom Ryan SAC i s. Rosemary Ombay SAC zapraszają osoby niewidome należące do różnych wyznań i religii z całej okolicy Singida na świąteczne spotkanie do Pallotyńskiego Ośrodka Rehabilitacji w Siuyu, w Tanzanii. W tym roku na „bożonarodzeniową wieczerzę” przybyło 20 osób. Dzieliły się one swoim niełatwym doświadczeniem ślepoty w codziennym życiu oraz wysłuchały ewangelicznej historii o narodzeniu Jezusa, którą przedstawiła s. Rosemary.

W Wieczerniku z Maryją – w świecie jak Maryja

Tuż po Bożym Narodzeniu s. Izabela Świerad, przełożona generalna, uczestniczyła na zaproszenie s. Danieli Siniscalchi CSAC w Kapitule Prowincjalnej Sióstr Pallotynek Rzymskich Prowincji Włoskiej (CSAC). Kapituła odbyła się w Domu Prowincjalnym przy via Porta Maggiore w Rzymie. Wspólne uczestnictwo w Kapitule było znakiem serdecznych siostrzanych relacji oraz owocnej współpracy między naszymi Zgromadzeniami. Siostra Izabela zaprezentowała Siostrom historią naszego Zgromadzenia oraz drogę procesu zjednoczenia. Módlmy się, aby Kapituła rozpaliła w nas na nowo płomień charyzmatu, miłość do Maryi i naszego Założyciela, św. W. Pallottiego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)