Licznik odwiedzin

16864500
Od 2011 roku
16864500

Trzy dni, jak trzy kroki, którymi zmierzamy ku rzymskim obchodom Uroczystości św. Wincentego Pallottiego. Tegoroczne hasło przewodnie powstało z inspiracji programu duszpasterskiego diecezji Rzymu na lata 2019-2020 W szkole św. Wincentego Pallottiego, żyć w sercu miasta.

Czytaj więcej...

19 stycznia 2020 r., w naszym domu generalnym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Zgromadzeń. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, która wpisała się w triduum przed Uroczystością św. Wincentego Pallottiego.

Czytaj więcej...

W dn. 13 – 18 stycznia 2020 r. w naszym domu generalnym odbyło się pierwsze spotkanie komisji przygotowującej XXI Kapitułę Generalną. Wraz z Zarządem Generalnym Komisję współtworzą: s. Alda Isa Paes (Indie), s. Maria Landsberger (Niemcy), s. Maria Dӧrig (Szwajcaria), s. Perpétue Nyiramahoro (Rwanda / Kongo), s. Urszula Kłusek (Polska).

Czytaj więcej...

„Przebudź się! Spotkaj Chrystusa i bądź świadkiem radości dla świata!”

W dn. 28.10-15.12. 2019 r., Prowincja pw. Maryi Matki Pięknej Miłości w Indiach przeżywała wizytację generalną, którą przeprowadziły s. Josephina D’Souza, wikaria generalna i s. Liberata Niyongira, radna generalna. Już na lotnisku Siostry zostały powitane tradycyjnymi Arathi, girlandami, co oznacza radość i podkreśla znaczenie obecności przybywających gości.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)