Licznik odwiedzin

16926705
Od 2011 roku
16926705

16 maja, rocznica święceń kapłańskich św. W. Pallottiego, był wyjątkowym dniem dla naszych wspólnot w Rzymie, ponieważ w kaplicy w Prokurze generalnej, s. Binita Soreng SAC złożyła śluby wieczyste. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, Siostra nie mogła wrócić do Indii, stąd uroczystość odbyła się w Rzymie, we wspólnocie, w której Siostra posługuje już od dwóch lat. Swoje „TAK” – „Oto jestem”, s. Binita wypowiedziała w duchowej łączności z Siostrami rodzimej Prowincji Matki Bożej Pięknej Miłości w Indiach oraz s. Izabelą Świerad SAC, przełożoną generalną, przebywająca w USA.

Czytaj więcej...

"Alleluja" G.F. Händla – niezwykłe wykonanie artystów OiFP specjalnie na Święta Wielkanocne!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)