Licznik odwiedzin

17293331
Od 2011 roku
17293331

Po długiej przerwie Prokura Generalna z wielką radością powitała grupę księży i ​​biskupów z Archidiecezji Gdańskiej w Polsce, a wśród nich JE Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC oraz Księży Biskupów pomocniczych: Wiesława Szlachetkę i Zbigniewa Zielińskiego. W Gdańsku, przy ul. Malczewskiego, na terenie archidiecezji, znajduje się jedna z największych wspólnot naszego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

We wrześniu 2017 r. przyjechałam do Rzymu, aby podjąć posługę w sekretariacie w kurii Opata prymasa Konfederacji Benedyktyńskiej w Sant'Anselmo na Awentynie. Ponieważ częściowa integracja ze wspólnotą mnichów nie była tak łatwa, jak to brzmiało we wstępnych rozmowach, szybko zaczęłam szukać innych kontaktów w Wiecznym Mieście. Znałem już Księży Pallotynów, jak i Siostry Misjonarki Pallotynki z pracy tłumaczeniowej, a s. Maria Landsberger była nawet kilka dni podczas wakacji w moim rodzinnym klasztorze w Dinklage w Niemczech.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)