Licznik odwiedzin

17505105
Od 2011 roku
17505105

6 stycznia 2022, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Siostry z Generalatu i z Prokury cieszyły się możliwością uczestniczenia w Eucharystii  z Ojcem Świętym w Bazylice Św. Piotra i otrzymały błogosławieństwo podczas modlitwy Anioł Pański. Papież Franciszek podkreślił, że mędrcy wyruszyli, by szukać Jezusa, poruszeni wielkim pragnieniem. Jak ważne jest dla nas żyć głębokim pragnieniem! “Patrzeć na gwiazdę i iść!” Ukazywać Boże światło swym braciom i siostrom.

Czytaj więcej...

 WDZIĘCZNOŚĆ JEST PAMIĘCIĄ SERCA

 Kochane Siostry i wszyscy Przyjaciele,

Nasze serca są pełne radości gdy przesyłamy Wam serdeczne pozdrowienia i wyrazy wdzięczności za Wasze jakże cenne modlitwy w intencji XXI Kapituły Generalnej, która zakończyła się 12 grudnia 2021 roku. Składamy szczere podziękowania za życzenia przesłane na powitanie nowej Przełożonej Generalnej i jej Radnych, podejmujących nową odpowiedzialność za przewodzenie Zgromadzeniu w świetle Pallotyńskiego charyzmatu i z profetycznym wyrazem Kościoła powszechnego.

Czytaj więcej...

30 października w jedności z całą rodzina pallotyńską, członkowie Zjednoczenia w Rzymie, w kościele San Salvatore in Onda świętowali XVIII rocznicę zatwierdzenia Statutu ZAK przez Stolicę Apostolską. Głownym celebransem uroczystej mszy św. był ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny i asystent kościelny Zjednoczenia. W homilii podjął temat: „Synodalność w wizji św. W. Pallottiego”. Ksiądz generał powiedział m.in., że synodalność oznacza wspólną drogę. Jest ona możliwa jedynie wtedy, kiedy wspólnie się modlimy, słuchamy i prowadzimy dialog. Przede wszystkim Bóg musi być centrum naszego życia. Ten, kto to potrafi jest również zdolny do przyczyniania się wzrostu Kościoła i gorliwego podążania misyjnym szlakiem.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)