Licznik odwiedzin

17436579
Od 2011 roku
17436579

This is America:

The Sisters in Huntington

Co za wspaniała wiadomość! W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa. Po raz pierwszy usłyszałam tę wiadomość, uczestnicząc we Mszy św. transmitowanej przez Facebook (ponieważ nasz kościół parafialny jest zamknięty z powodu Covid-19). Moje serce aż podskoczyło z radości, ponieważ moja pierwsza myśl brzmiała: „ten rok zbiega się z 100 rocznicą powstania naszego szpitala pw. św. Józefa w USA”.

Czytaj więcej...

 

KIELICH ŚWIĘTEJ POSŁUGI

 

Kielich zarezerwowany dla świętej posługi

Stał ukryty na zakurzonej półce.

Lata upłynęły od czasu

Gdy był w użyciu jako naczynie wypełnione darem Bożej łaski.

A jednak przechował w sobie bogatą historię pewnej przygody:

Samotny misjonarz, wędrujący pośród

Imponujących wzgórz Wirginii Zachodniej -

Często konno - w minionym

Czasie zanim technologia zapanowała nad

Teraz skamieniałym światem bezlitosnych

Zysków i strat. - Relikt wczorajszej

Historii niemal starożytnej, dziś już dawno zapomniany.

 

(West Virginia)

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)