Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

This is America:

The Sisters in Huntington

• W dniach 7-11 czerwca zebrała się w Huntington Kapituła Prowincjalna. Głosowanie zostało poprzedzone dniem skupienia poświęconym zagadnieniu duchowego przywództwa. Przypatrywano się jakby czterem obliczom Jezusa: jako „wojownika”, nauczyciela, uzdrowiciela i wizjonera, a następnie Jego wyborom swoich naśladowców. Wyniki głosowania do Zarządu Prowincjalnego: S. Gail Borgmeyer, Prowincjalna, S. Diane Bushe, Wikaria, oraz Radne: S. Mary Grace Barile, S. Francesca Lowis i S. Lena May.

• Na koniec Kapituły Prowincjalnej odprawiona została specjalna Msza św. w intencji Jubilatek, z nieodłącznym uroczystym obiadem po jej zakończeniu. Oto Siostry Jubilatki: S. Annette Crnkowich - 65. lecie, S. Mary Michael Ronan, S. Marguerite Crnkovich, S. Sylvia Rose Rolland i S. Antonio Reneau – 60. lecie, S. Francesca Lowis i S. Regina Pascucci – 50. lecie. S. Patrice Wales – także Jubilatka z 50. letnim stażem przebywała w tym czasie w Rzymie.

• Bp Michael Bransfield z Diecezji Wheeling-Charleston asygnował S. Francescę Lowis do Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Spotkania odbywają się co kwartał w jednym z pobliskich miast.

• Personel z infirmerii Sióstr zorganizował dwukrotnie specjalne przyjęcia dla Sióstr z rezydencji, rozszerzając zaproszenie także na całą wspólnotę St. Mary. Na spotkaniu majowym zaserwowano dania meksykańskie, natomiast w czerwcu królowały smaki z Haiti.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)