Licznik odwiedzin

17507268
Od 2011 roku
17507268

This is America:

The Sisters in Huntington

▪ S. Lena May, odpowiedzialna za powołania, wzięła udział w Krajowej Konferencji Młodzieżowej, na której obecnych było 30 biskupów i ponad 21 tys. młodzieży wraz z ich opiekunami. Siostra reprezentowała nasze Zgromadzenie również jako jedna z młodych sióstr. Zebrani uczestniczyli w Eucharystii, prezentacji, dialogu i wspólnej radosnej zabawie.

Czytaj więcej...

● U progu Adwentu siostry ofiarowały swoją modlitwę za całe Zgromadzenie, za wszystkie siostry, aby mogły doświadczyć łask i błogosławieństwa w czasie tego radosnego oczekiwania na Zbawiciela.

● Pamiętając o zmarłych siostrach: Marii Terence Wall, Annette Crnkovich i Susanne Keszler, siostry uczestniczyły w corocznym nabożeństwie żałobnym w Huntington, otaczając szczególną modlitwą zmarłą w tym roku s. Marguerite Crnkovich.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)