Licznik odwiedzin

17507468
Od 2011 roku
17507468

This is America:

The Sisters in Huntington

▪ W szpitalu św. Józefa w Buckhannon, w Zachodniej Wirginii obchodzono światowy Dzień Chorego. Każdy pacjent uczestniczył w modlitwie i otrzymał specjalną kartę na przygotowany z tej okazji posiłek w barze szybkiej obsługi. Po południu przygotowano dla personelu specjalne, symboliczne nabożeństwo, z modlitwą i namaszczeniem rąk jako znak posługi wśród chorych oraz wideo. Również w Kościele parafialnym pw. Różańca Świętego, parafianie przyjmowali Komunię Świętą z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz specjalne błogosławieństwo dla wszystkich opiekunów

▪ Po raz trzeci w wiadomościach U.S.A. szpital św. Józefa w Buckhannon został wymieniony i wyróżniony za najlepszą opiekę pielęgniarską w całej Zachodniej Wirginii.  S. Francesca w każdy poniedziałek Wielkiego Postu prowadzi refleksję biblijną dla pracowników szpitala.

▪ Pracownicy domu rekolekcyjnego we Florissant wyrazili siostrom swoją wdzięczność, zamawiając Mszę św. dziękczynną i w duchu zjednoczenia razem świętowali uroczystość św. Wincentego Palottiego. Przybyło około 50 przyjaciół. Po Eucharystii wszyscy udali się na wspaniałe przyjęcie. Pani dyrektor Beth podejmuje różnorodne działania, aby centrum rekolekcyjne dobrze służyło przybywającym gościom. Jej praca przynosi owoce, co widać po wzroście liczby osób zgłaszających się do tego domu.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)