Licznik odwiedzin

17448990
Od 2011 roku
17448990

This is America:

The Sisters in Huntington

7 kwietnia 2021 r. nasz szpital św. Józefa w Buckhannon, WV, świętował jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystą Eucharystię w kościele parafialnym pw. Różańca Świętego, sprawował JE Ksiądz Biskup Mark. E. Brennan. Z powodu restrykcji związanych z pandemią nie mogłyśmy zaprosić zbyt wielu gości, mimo to udało się zorganizować wspólną modlitwę zarówno dla przedstawicieli parafii, jak i szpitala. Wśród zaproszonych gości byli: Prezez i CEO WVU systemu opieki zdrowotnej – Pan Albert Wright, Prezes i Dyrektor Generalny United Hospital Center – Pan Michael Tillman.

 

Mszę św. koncelebrował administrator naszej parafii, ks. Edward Tetteh SVD, a służbę liturgiczną pełnił diakon Pan Rue Thompson. Siostra Francesca przygotowała Liturgię Słowa. Czytanie z Dziejów Apostolskich (3, 1-10) doskonale pasowało na jubileusz:

Czytaj więcej...

Po 60 latach posługi w St. Mary's Medical Center w Huntington w stanie Wirginia, 31 marca 2021 r., s. Diane Bushee przeszła na emeryturę. Podczas długoletniej służby Siostra Diane podejmowała pracę na różnych kierowniczych stanowiskach, w tym zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Odegrała kluczową rolę w projektach rozbudowy i innych zmian, które przyczyniły się do przekształcenia szpitala w Centrum Medyczne, zapewniające również opiekę duchową i duszpasterską.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)