Licznik odwiedzin

17449098
Od 2011 roku
17449098

Link do PDF: 100 lat Prowincji Królowej Apostołów w USA

Ad Infinitam Dei Gloriam

„Wykrzykujcie  na cześć Pana wszystkie ziemie;
Służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Albowiem dobry jest Pan,
Łaskawość Jego trwa na wieki,
A wierność Jego przez pokolenia.”

Psalm 100

Kochane  Siostry,

Z wielką radością przesyłam drogim Siostrom moje gratulacje z okazji 100. rocznicy fundacji sióstr Pallotynek na ziemi amerykańskiej. Jest to rzeczywiście niezwykły rok dla nas wszystkich.  Kiedy spoglądamy  za siebie i dostrzegamy to co jest dzisiaj, odkrywamy te wielkie przemiany, które się dokonywały i budowały historię. To zasługa i osiągnięcie wszystkich sióstr. Patrząc w przeszłość widzimy jak Boża Opatrzność od samego początku towarzyszyła  naszym  siostrom.

Jestem wdzięczna każdej Siostrze za wierność i miłość, i prośbą dziękczynną skierowaną ku Bogu ogarniam nie tylko Amerykańską Prowincję, ale również całe nasze Zgromadzenie, którego piękno stanowicie. Kochane Siostry, byłyście niezwykłym przykładem służby i wierności  w codziennych i duchowych pracach oraz posługach. Podziwiam Sióstr moc ducha i pragnę, abyście budowały Waszą Prowincję na ziarnach zasianych przez pierwsze nasze Siostry. To właśnie ich przykład nieugiętej odwagi i głębokiej wiary formował przez lata pallotyńskie powołania i był modelem ku coraz głębszej miłości do Boga. Nasze Siostry Pionierki są nieustannie żywą i prawdziwą ikoną do naśladowania także i teraz.

Kochane Siostry, kontynuujmy naszą ufność Bożej Opatrzności i módlmy się za nasze Współsiostry, które oddały i poświęciły swoje życie. Polecajmy Bogu naszą przyszłość.

S. Izabela Świerad SAC
Przełożona Generalna

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)