Licznik odwiedzin

17506186
Od 2011 roku
17506186

▪ Wspólnota sióstr we Florissant wkrótce przeniesie się do nowego domu, który będzie domem formacyjnym lepiej przystosowanym do formacji wstępnej, modlitwy i nauki.

▪ Dyrektor St. Vincent Pallotti High School w Laurel, pan Stefan Edmonds, który pracował w tej szkole ponad 30 lat, ogłosił swoje przejście na emeryturę pod koniec bieżącego roku szkolnego. S.Gail Borgmeyer z zarządem prowincjalnym zwróciły się z prośbą do miejscowych sióstr i liderów poszczególnych grup o pomoc w znalezieniu następcy. Siostry proszą o modlitwę w tej intencji.

▪ Personel z St. Mary’s Centrum Medycznego przygotował specjalną „ścieżkę zdrowia”, z której mogą korzystać sąsiedzi i pracownicy centrum. Siostra Joanna Obrochta wygłosiła słowo wstępne podczas jej otwarcia. W czasie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową ze zdjęciem doktora Ralllanda Burns i Józefa Touma oraz śp. s. Moniki Crnkovich SAC.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)