Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

▪ Wszystkie siostry z Laurel uczęszczają na kurs biblijny zoorganiowny przez parafię. Kurs jest dobrze przygotowany, bogaty i inspiruje uczestników do życia Slowem Bożym na co dzień. Co tydzień jest wykład, dyskusja w grupie i wiele samodzielnej nauki w domu.

▪  Nowicjuszki: s. Agnes Peter Chawadi oraz s. Elizabeth Ann Becker rozpoczęły wykłady  na temat ślubów zakonnych  w Aquinas Institute. Wykłady te pogłębiają tematykę zawartą w programie nowicjatu.

▪ Wspólnota St. Mary’s  w Huntington była przez kilka miesięcy bez księdza kapelana. Strasze i chore i siostry podejmowły codzienny trud, aby uczestniczyć we Mszy świętej w kościele parafialnym. Obecnie z niecierpliwością oczekują  na przyjazd noego kapalena, ks. Manuel Sundaran.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)