Licznik odwiedzin

17442428
Od 2011 roku
17442428

▪ Siostry Celeste Lynch i Diane Bushee zostały uhonorowane przez Herald Dispatch, lokalną gazetę Huntington, za niezmordowane wysiłki w posłudze na rzecz opieki zdrowotnej.  Nagroda Community Impact to część przyznawanej co rok w obrębie trzech stanów nagrody Obywatel Roku.

▪ W ramach formacji permanentnej począwszy od kwietnia, siostry czytają, rozważają i dzielą się treściami miesięcznego biuletynu „Apostołowie dzisiaj”.

▪ W kaplicy Szpitala św. Józefa medyczna grupa misyjna “Ręce i serca dla Chrystusa” miała uroczyste rozesłanie. Zgodnie z tradycją s. Francesca namaściła ręce obecnych przypominając im, że pełnią specjalną misję powierzoną im przez Boga. W tym roku zamiast do Dangriga grupa po raz pierwszy pojechała do Corozal. Zespół składa się z chirurga ogólnego, chirurga ortopedy, dentysty, pielęgniarek i personelu pomocniczego. Pallotyńska Służba Zdrowia przez znaczne ofiary składane co roku, wspomaga ten zespół. Szpital św. Józefa wnosi swój wkład poprzez  posłanie dwóch chirurgów, kilku pielęgniarek oraz obfitego zaopatrzenia. Grupa mieszkała w Corozal a pracowała w Orange Walk. Wykonała 88 zabiegów i przyjęła 200 – 300 pacjentów w klinice. Zespół dentystyczny pomógł ponad 100 pacjentom.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)