Licznik odwiedzin

17442336
Od 2011 roku
17442336

▪ Kraj staje przed poważnym problemem, który wpłynie zarówno na ochronę zdrowia jak i edukację. Nowe prawo jest sprzeczne z wolnością przekonań, sumienia i zmusza szpitale do płacenia za środki antykoncepcyjne oraz leki aborcyjne. Ze względu na tę trudną sytuację siostry proszą o modlitwę w intencji poszanowania wolności sumienia i wyznawanej religii dla każdego obywatela Ameryki.

▪ Grupa parafian z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa, gdzie pracuje s. Maria Terence Wall przygotowała dla pacjentów chorych na raka ze szpitala St. Mary's Medical Center specjalne miękkie kapelusze. Pacjenci byli bardzo wdzięczni za ten szczególny dar oraz za okazywaną im pracę, służbę i pomoc. Natomiast parafianie z kościoła św. Szczepana zgromadzili wiele potrzebnych środków dla potrzebujących z rodzin alkoholików i narkomanów. Obie parafie słyną z aktywności w głoszeniu i dzieleniu się Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)