Licznik odwiedzin

17436660
Od 2011 roku
17436660

Przesłanie kardynała Timothy'ego Michaela Dolana do członków Konferencji Episkopatu

Podjęta przez Federal Department of Health and Human Services decyzja w sprawie antykoncepcji „jest przekroczeniem ograniczeń konstytucyjnych naszego rządu i podstawowych praw, na których opiera się nasz kraj” – napisał kard. Timothy Michael Dolan, arcybiskup Nowego Jorku i przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB), w przesłaniu, które skierował do swoich współbraci w biskupstwie. W liście napisanym wspólnie z bpem Williamem Edwardem Lorim, biskupem Bridgeport i przewodniczącym Komitetu ds. Wolności Religijnej USCCB purpurat zaznaczył, że „jeśli rząd mówi katolikom, na przykład, że obecnie nie mogą już działać w dziedzinie ubezpieczeń bez uszczerbku dla swoich przekonań religijnych, nasuwa się pytanie, do czego to doprowadzi”.

Te słowa arcybiskupa Nowego Jorku odnoszą się do decyzji władz Waszyngtonu o wymogu stawianym towarzystwom ubezpieczeniowym, aby polisy obejmowały także zwrot kosztów związanych z zakupem środków antykoncepcyjnych oraz zabiegów aborcyjnych.

Kardynał stwierdził, że obecna niezgodność poglądów z administracją „nie dotyczy opowiadania się za republikanami czy demokratami; konserwatystami bądź postępowcami”, ani też nie „ogranicza się do zagadnienia antykoncepcji, do kwestii farmakologicznych środków poronnych”. Obecna dyskusja dotyczy natomiast szacunku należącego się wierzącym. „To jest – podkreślił – pierwszy i zasadniczy warunek wolności religijnej, sprawa dotycząca nas wszystkich”.

W przesłaniu kard. Dolan i bp Lori poinformowali swoich współbraci o najnowszych kolejach losu, aż do minionego 10 lutego, związanych z wysuwanymi zastrzeżeniami, mającymi na celu zablokowanie decyzji podjętej przez Federal Department of Health and Human Services o wprowadzeniu obowiązku towarzyszenia przy zabiegach aborcyjnych i przepisywania środków antykoncepcyjnych również w strukturach szpitalnych prowadzonych przez organizacje religijne. W liście stwierdza się, że „regulamin do tej pory pozostał niezmieniony i że przewidziane w nim wyjątki są niezwykle ograniczone”.

Zobowiązanie placówek służby zdrowia należących do organizacji religijnych do rozprowadzania środków antykoncepcyjnych i przeprowadzania zabiegów aborcyjnych wywołał niezliczone głosy potępienia ze strony wiernych świeckich i duchowieństwa Stanów Zjednoczonych. 180 biskupów katolickich i 53 biskupów prawosławnych wyraziło głęboki sprzeciw. Kard. Thimothy Michael Dolan i bp William Edward Lori podziękowali w liście wszystkim biskupom, którzy „dali świadectwo naszej jedności w wierze i naszego silnego przekonania”.

W przesłaniu zostało także napisane, że prezydent Barack Obama jak najszybciej „powinien unieważnić przepis”, w przeciwnym razie może to stać się początkiem historycznego ataku na wolność religijną”.

Za: L'Osservatore Romano, 28 luty 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)