Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

▪ 14 sierpnia Elizabeth Becker przeszła do nowicjatu, przyjmując imię s. Elizabeth Ann. Następnego dnia S. Mary Therese Bolduc, otoczona rodziną i siostrami,  złożyła swoje pierwsze śluby. Od września Siostra będzie kontynuować studia we Florissant, Missouri, na kierunku duszpasterstwa klinicznego.

▪ Buckhannon 19 sierpnia. Pani Sue Johnson-Phillippe, dyrektor Szpitala św. Józefa, i pracownicy administracyjni zaskoczyli S. Francesce Lowis, urządzając jej Złoty Jubileusz. Członkinie rady nadzorczej szpitala Siostry: Celeste Lynch, Diane Bushee, Roberta Frohnapfel i Mary Grace Barile wraz z Siostrami: Gail Borgmeyer, Leną May, Joanną Obrochta, Carol Story, Marian Creamer wzięły również udział w tej uroczystości. Następnego dnia Siostra przeżyła kolejną niespodziankę. Tym razem ze strony  personelu szpitala, który na jej cześć przygotował specjalne przyjęcie.

▪ S. Lena May ukończyła kurs z kierownictwa duchowego w Colorado State. Siostra rozpoczęła także współpracę z pracownikami parafii Matki Bożej Fatimskiej w Huntington. Opracowała program dla uczniów i nauczycieli, skupiając ich uwagę na życiu duchem św. Wincentego Pallottiego w szkole.

▪ Miesiąc lipiec był nowym początkiem w Centrum Rekolekcyjnym we Florissant. Siostry powitały panią Beth Moritz, pierwszą dyrektor świecką. Pani Moritz już rozpoczęła wcielanie w życie charyzmatu św. Wincentego, traktując to zadanie jako specjalną misję. Jednocześnie wyrażamy szczególne podziękowanie dla S. Elizabeth Monsanto za jej wieloletnią bezinteresowną posługę dla sióstr, dobrodziejów i rekolektantów.

▪ S. Gail Borgmeyer zwołała członkinie dotychczasowej Rady Prowincjalnej i dwie nowo wybrane Siostry na wspólne spotkanie w Laurel, w stanie Maryland, co pozwoliło na płynne wejście do nowego Zarządu nowych członkiń Rady. Członkinie Rady, a także wspólnota mieszkających tam sióstr, z radością powitały w domu s. Patrice Wales po jej powrocie z Rzymu, gdzie służyła Zgromadzeniu jako radna generalna.

▪ Szpital św. Józefa wzbogacił sie o dwóch nowych lekarzy, poszerzając dzięki temu zakres pomocy dla mieszkańców obszaru Buckhannon. Siostry są bardzo dumne z pracowników administracji szpitala, którzy bardzo zabiegają o rozwój technologiczny szpitala i o zatrudnianie doświadczonych lekarzy.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)