Licznik odwiedzin

17436579
Od 2011 roku
17436579

▪ W szpitalu św. Józefa w Buckhannon, w Zachodniej Wirginii obchodzono światowy Dzień Chorego. Każdy pacjent uczestniczył w modlitwie i otrzymał specjalną kartę na przygotowany z tej okazji posiłek w barze szybkiej obsługi. Po południu przygotowano dla personelu specjalne, symboliczne nabożeństwo, z modlitwą i namaszczeniem rąk jako znak posługi wśród chorych oraz wideo. Również w Kościele parafialnym pw. Różańca Świętego, parafianie przyjmowali Komunię Świętą z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz specjalne błogosławieństwo dla wszystkich opiekunów

▪ Po raz trzeci w wiadomościach U.S.A. szpital św. Józefa w Buckhannon został wymieniony i wyróżniony za najlepszą opiekę pielęgniarską w całej Zachodniej Wirginii.  S. Francesca w każdy poniedziałek Wielkiego Postu prowadzi refleksję biblijną dla pracowników szpitala.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)