Licznik odwiedzin

17442454
Od 2011 roku
17442454

▪ Pracownicy domu rekolekcyjnego we Florissant wyrazili siostrom swoją wdzięczność, zamawiając Mszę św. dziękczynną i w duchu zjednoczenia razem świętowali uroczystość św. Wincentego Palottiego. Przybyło około 50 przyjaciół. Po Eucharystii wszyscy udali się na wspaniałe przyjęcie. Pani dyrektor Beth podejmuje różnorodne działania, aby centrum rekolekcyjne dobrze służyło przybywającym gościom. Jej praca przynosi owoce, co widać po wzroście liczby osób zgłaszających się do tego domu.

▪ Szkoła św. W. Pallottiego w Laurel świętowała tradycyjnie Tydzień Pallottiego. Nauczyciele koncentrowali się głównie na osobie św. Wincentego oraz misji szkoły przenikniętej pallotyńskim charyzmatem. W tę tradycję jest także wpisany tzw. lunch spaghetti ponieważ święty był Włochem. Przygotowano także scenki i skecze z jego życia.

S. Lena May, odpowiedzialna za powołania, odwiedziła  w tym czasie szkołę i opowiedziała o drodze powołania oraz podkreśliła ważność wykorzystania przez młodzież swoich talentów i darów  po ukończeniu nauki w szkole.

W znanej gazecie Washington Post ukazał się artykuł o s. Karen Lester i jej wieloletniej pracy w szkole św. Wincentego Pallottiego. Siostra uczyła matematyki od roku 1960. Pan Rick Diggs, który pracował przez 18 lat w tej szkole, powiedział o s. Karen, że zawsze czuwała nad tym, aby wszystko szło dobrze, aby była wypełniona misja pallotyńska, i ta troska trwała przez 52 lata jej posługi  w szkole.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)