Licznik odwiedzin

17449123
Od 2011 roku
17449123

▪ S. Lena May, odpowiedzialna za powołania, wzięła udział w Krajowej Konferencji Młodzieżowej, na której obecnych było 30 biskupów i ponad 21 tys. młodzieży wraz z ich opiekunami. Siostra reprezentowała nasze Zgromadzenie również jako jedna z młodych sióstr. Zebrani uczestniczyli w Eucharystii, prezentacji, dialogu i wspólnej radosnej zabawie.

▪ S. Francesca Lowis, sekretarka "Komitetu do spraw współpracy między religiami", przygotowała inspirujące myśli i swoje wyjątkowe zdjęcia, które zaprezentowała na interesującym spotkaniu międzyreligijnym. We współpracy z ks. kapelanem szpitalnym Ronald McCauley został wydany modlitewnik poranny, z którego dochód przeznaczono na potrzeby ubogich i potrzebujących ze szpitala św. Józefa, znajdującego się na bardzo biednym wiejskim obszarze stanu Wirginii Zachodniej. W tym roku lekarze wraz kadrą dyrektorską pokryli koszty na zakup ok. 350 świątecznych indyków przeznaczonych już tradycyjnie dla pracowników szpitala. Niektórzy podzielili się tym darem z jeszcze bardziej potrzebującymi. Dla jednej z młodych pracownic szpitala było to prawdziwe zaskoczenie, ponieważ podjęła pracę od niedawna i czuła się zakłopotana, otrzymując dar  w równej mierze z innymi. Przyjęła ten dar z głębokim wzruszeniem. Personel otrzymał także ubezpieczenie i świąteczne bony, o jednakowej wartości, bez względu na długość lat zatrudnienia. Pracownicy dziękowali dyrekcji za ewangeliczną postawę wobec każdego, życzliwość i dobro.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)