Licznik odwiedzin

17506331
Od 2011 roku
17506331

▪ S. Elizabeth Becker w czasie swojego roku apostolskiego pracuje z grupą weteranów we współpracy z organizacją Kontynuacja misji. Celem tej organizacji jest pomoc i zajęcie się powracającymi weteranami wojskowymi, aby mogli oni nadal w życiu cywilnym wykorzystywać swoje umiejętności i doświadczenie.

▪ S. Karen Lester s. Elisabeth Heptner aktywnie uczestniczą w życiu parafii w Laurel, m.in. w kręgach biblijnych.

▪ S. Diane Bushee i s. Mary Grace Barile wzięły udział w pierwszym w tym roku spotkaniu, zorganizowanym przez organizacje charytatywne w Zachodniej Virginii. Rozpoczęła je wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Michael J. Bransfield, a następnie przedstawiono nową radę oraz nowych członków katolickich organizacji charytatywnych. Nadzieją ks. Biskupa jest utworzenie nowej filii w Charleston, aby można było skutecznej objąć pomocą potrzebujących i rozszerzać świadomość świadczenia dzieł miłosierdzia. Biskup wyraził również swoją wdzięczność naszym siostrom za ofiarną pracę oraz wszelkie działania podejmowane w naszym pallotyńskim szpitalu St. Mary’s Medical Center w Zachodniej Virginii.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)